Trang chính Tài Liệu Đoàn Sủng
 

 
Đoàn Sủng - Phần I CLC Charism - Part I
179. Việc nhận định ơn gọi này không có nghĩa là tự nhiên sẽ dứt khoát có ơn gọi CLC, nhưng là phải tiếp tục mở ḷng đón nhận ư Chúa để chọn bất cứ bậc sống nào ḿnh được kêu gọi. Tiến tŕnh nhận định theo cách của CLC ngầm hiểu là các ứng viên đă thuộc về một cộng đồng rồi, ngay cả khi ơn gọi cá nhân chưa được nhận định rơ ràng.

180. Một khía cạnh quan trọng của nhận định ấy là câu hỏi người ta có muốn và ước ao t́m kiếm thánh ư Chúa trong cuộc sống và theo tiếng gọi của Người không. Câu hỏi này gián tiếp cho thấy là người ấy đă có cảm nghiệm về Chúa nhờ sống Linh Thao của thánh I-nhă và đă được nhóm nâng đỡ rồi. Họ chỉ đang nhận định xem lối sống CLC có phải là điều Chúa muốn họ theo hay không, và họ có mở ḷng, tự do và sẵn sàng hành tŕnh với quyết tâm sau khi đă suy nghĩ kỹ càng (152) hướng về lối sống tông đồ hay không.

181. Giai đoạn t́m hiểu ơn gọi có nhiều chọn lựa. Thí dụ những người đă lập gia đ́nh sẽ xét ơn gọi CLC như một cách để sống những bổn phận gia đ́nh của họ. C̣n những người trẻ thuộc CLC lại đi t́m ơn gọi sống đời tu sĩ hoặc một lối sống gắn bó với Giáo Hội. Có những người thấy ḿnh muốn sống theo lối sống CLC. Một số khác lại nhận ra động lực khiến họ gia nhập CLC là v́ xă giao hoặc vị nể, cho nên thấy ḿnh không c̣n muốn tiếp tục nữa.

182. Tuy nhiên, lại có những người kết luận rằng cộng đồng đang đáp lại những ước vọng của họ, nên họ dấn thân theo CLC với một sức mạnh mới mẻ.

183. Như thế, việc cam kết tạm thời được làm trong cộng đồng và được chấp nhận do cộng đồng, nói lên quyết tâm của cá nhân muốn t́m kiếm thánh ư Chúa nhờ áp dụng phương pháp của thánh I-nhă. Cộng đồng nào tiếp nhận thành viên mới sẽ cống hiến cho họ việc huấn luyện theo thánh I-nhă của CLC.

184. Cam kết tạm thời không phải là đặt ra một mớ luật lệ cần tuân theo, nhưng là việc chúng ta lấy ḷng yêu mến đáp lại Chúa là Đấng yêu mến chúng ta trước, theo tinh thần Tin Mừng và quy luật của t́nh yêu (153).

185. Linh Thao của thánh I-nhă giữ vai tṛ quan trọng trong việc nhận định ơn gọi. Mối ưu tư chính của việc huấn luyện trong giai đoạn cam kết tạm thời này là làm sao nuôi dưỡng nơi họ thái độ sẵn sàng để làm Linh Thao cho tốt và ư định theo ơn gọi làm việc tông đồ.

3. Những phương thức làm Cam kết tạm thời

186. Điều quan trọng là những ai làm cam kếtth́ phải nói lên ḷng ước ao muốn t́m gặp thánh ư Chúa trong khi cử hành một bí tích (tức là một dấu chỉ thi hành những ǵ theo ư nghĩa của bí tích ấy), sử dụng những phương tiện của thánh I-nhă và mời cộng đồng tham dự với họ. Cùng lúc ấy, cộng đồng CLC địa phương phải cam kết đồng hành và khích lệ họ, cống hiến họ những phương thức thánh I-nhă đă sử dụng. Điều quan trọng nữa là cần phải công khai cho người ta biết rằng việc cam kết này ràng buộc họ với Cộng đồng CLC Thế giới, một đoàn thể hoạt động tông đồ trong Giáo Hội.

187. Cam kết Tạm thời được hoàn tất bằng nhiều cách. Có thể một tờ liên lạc hoặc phương thức thông tin nào khác để cho biết những ǵ sẽ được thực hiện. Cũng có thể tổ chức một buổi họp dành cho những ai đă tham gia CLC được ít năm và mời họ đến để học hỏi về ư nghĩa việc Cam kết Tạm thời. Sau khi đă nhận định, những ai muốn làm Cam kết tạm sẽ nói lên sự ưng thuận của họ qua phương thức nào tốt nhất cho họ. Có thể theo một cách nữa là cứ mỗi năm theo truyền thống CLC quốc gia hoặc miền, ấn định một chương tŕnh, một thể thức và một ngày (thí dụ Ngày CLC Thế giới, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lễ Hiện Xuống) để hôm ấy những ai muốn th́ có thể làm Cam kết Tạm thời.

188. Muốn cho chương tŕnh huấn luyện CLC được hữu hiệu, cần phải có thời gian để làm việc nhận định ơn gọi và Cam kết Tạm thời. Nếu không, thất bại có thể là v́ một trong ba lư do sau:

tiến tŕnh đă dừng lại ở một giai đoạn nào đó và cần phải lập lại;

việc cam kết đă không được hiểu đúng, mang ư nghĩa hoặc ư hướng sai;

đă gặp khó khăn do cách thức biểu lộ và cử hành cam kết.

189. Ngày nay khó khăn của chúng ta là làm sao nhận ra những dấu chỉ nói lên những ǵ chúng ta đang cố gắng sống và thi hành, giúp cho những dấu chỉ này mang ư nghĩa thiêng xét theo quan điểm thần học, tu đức và đào tạo.
179. This discernment of vocation does not take for granted a definitive CLC vocation, but tries to remain open to whatever state of life we are being called by the will of God. The process, lived in the CLC way, implies that the person already belongs to a community to which he/she has made a temporal commitment, even if the individual vocation has not yet been clearly defined.

180. An important aspect of such discernment is the question "do they want and desire" to seek and find the will of God in their lives and to follow His call? This presupposes an ever-deepening experience of God fostered by the Spiritual Exercises of St Ignatius, with the support of the community, for greater service. They discern whether or not the CLC way is what God wants for them and if they are "open, free and ready" to go on this journey with a "deliberate determination" (152) toward an apostolic way of life.

181. This vocational stage as such is open to different options. For a married adult, for instance, the question will be whether he/she is called to live a CLC lifestyle in married life. Young people will ask themselves, what style of life (lay, religious or clerical) they are called to. A good number of adults and young people will feel called to live according to the CLC style of life. Others find that their motivation for joining was rather social or affective and, acknowledging that they have no desire to continue further, seek other ways of belonging to the Church.

182. For those young people or adults who come to the conclusion that the community answers their deepest aspirations, this stage brings a renewed commitment to the CLC way.

183. Thus, "Temporary Commitment", made within the community and accepted by it, is the expression of the individual's determination to seek God's will by employing Ignatian methods and the community's offer of its own Ignatian process of formation.

184. It is important that "Temporary Commitment" should not be reduced to a set of obligations but should be our loving answer, in the spirit of the Gospel and the interior law of love (153), to God who loved us first.

185. The Spiritual Exercises of St. Ignatius play a key role in the discernment of vocation. At this stage of formation, Temporary Commitment fosters in them the dispositions needed for making the Spiritual Exercises well, bearing in mind their apostolic vocation.

3. Ways of approaching Temporary Commitment

186. It is important that those who make a commitment find a sacramental expression (a sign that does what it signifies) of their desire to seek and find God's will, through the use of Ignatian methods and in the company of the community. At the same time, the local community commits itself to accompany and encourage them, offering them the Ignatian methods. It is also important to make an explicit reference to their commitment to the World Community, an apostolic body in the Church.

187. Temporary Commitment can be implemented in different ways. One way is to have a yearly meeting for those who have been taking part in CLC for some years at which they could be invited to reflect on the significance of Temporary Commitment. Discernment is thus provoked and those who wish to make their Temporary Commitment can agree on the best way to express it (occasion, form and formula). Another way might be to have each year, as a National or Regional tradition, a procedure, a formula and a fixed date (e.g. World CLC Day, the Feast of the Immaculate Conception, Pentecost), when those, who wish, express their Temporary Commitment.

188 In a well-guided CLC process, this time of discernment of an explicit Temporary Commitments is inevitable. If this is not the case, it could be for one of the following three reasons:

the process stops at some stage and becomes repetitive;

commitment is not properly understood, has the wrong meaning or connotation;

difficulties arise from the way in which commitment is expressed and celebrated.

189. Our challenge today is to find visible ecclesial signs for what we are trying to live and believe that express a theological and spiritual point of view in keeping with our formation.
 


 

-----
(152) SpEx 97.

(153) GP 2.

 
 

- 36 -


1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31  32  33  34  35  36  37  38
 

    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album