Trang chính Tài Liệu Đoàn Sủng
 

 
Đoàn Sủng - Phần I CLC Charism - Part I4. Dung mạo của con người CLC

32. Ơn gọi CLC đề ra một số đặc tính, cốt yếu tựa như những đặc tính cần phải có để làm Linh Thao. Để thẩm định sự thích hợp của một người đối với Linh Thao, người ta căn cứ trên những đức tính giúp người ấy có thể gặp gỡ Chúa. Vấn đề ở đây không phải là đ̣i người ta phải có một khả năng nào đó. Để ấn định thế nào là thích hợp, thánh I-nhă sử dụng từ tener subiecto (nghĩa là tự chính ḿnh, có một ư thức mạnh về chính ḿnh, có khả năng thích nghi). Tener subiecto mang ư nghĩa năng động: người làm Linh Thao có thể tiến triển (mở ḷng) hoặc ngược lại (không mở ḷng); họ tiến hay lùi chứ không bao giờ ở nguyên một chỗ.

33. Những Chú dẫn (25) cho chúng ta một h́nh ảnh về người làm Linh Thao, một h́nh ảnh có khi là khởi điểm, có khi là tới điểm. Những chú dẫn này là những điều kiện tối thiểu được thánh I-nhă viết xuống, để giúp họ làm cuộc hành tŕnh Linh Thao và cũng để nhận ra được kết quả của hành tŕnh ấy một cách đầy đủ hơn. Nói khác đi, những đặc tính cho thấy một người có thích hợp để làm Linh Thao hay không, hiểu theo một cách nào đó, đă phải hội đủ ngay từ đầu. Thánh I-nhă đă thích ứng Linh Thao cho từng người, nhưng đồng thời ngài cũng nhắc nhở là vấn đề tuyển chọn không nên có tính cách kỳ thị đối với bất cứ ai. Hơn nữa, khi nói về người tĩnh tâm phải có những điều kiện nào để làm Linh thao, thánh I-nhă đề nghị rằng hễ ai muốn làm Linh Thao th́ trước hết phải muốn yêu mến và phụng sự Thiên Chúa Toàn Năng (26). Đó cũng là những đặc tính thích hợp nhất để một người trở nên thành viên CLC.

34. Những đặc tính cá nhân phải có ngay từ khi bắt đầu đi Linh Thao có thể chia thành hai loại:

35. Xét theo quan điểm loài người:
  - có khả năng đối diện với thực tại, nhạy cảm trước t́nh trạng xă hội và chính trị của thế giới họ đang sống, có thể hiểu và phục vụ anh chị em trong một cách thức có ư nghĩa;
  - có ḷng ước ao mạnh mẽ muốn sống đời hăng say và hoạt động, ngay cả khi những lư tưởng này ít ra chỉ là ngắn hạn và c̣n pha lẫn tham vọng cá nhân
  - không tự mănsống thu hẹp trong thế giới nhỏ bé của riêng họ, nhưng sẵn sàng thay đổi quan điểm và lối sống.

36. Xét theo kinh nghiệm của họ về Chúa:
  - được thúc đẩy do ước muốn(27) t́m gặp và theo Chúa Giê-su Ki-tô (28);
  - yêu mến Chúa Giê-su và sứ mệnh của Người, khát mong một quan hệ cá nhân sâu xa hơn với Người, những điều ấy giúp họ biến đổi những nhu cầu và ước vọng, những vết thương và những yếu đuối của họ;
  - ư thức ḿnh được Chúa Ki-tô yêu mến và tuyển chọn, mặc dù họ tội lỗi;
  - mở ḷng trước những nhu cầu của người khác, sẵn sàng phục vụ tha nhân và cùng bắt tay làm việc với người khác trong mọi nỗ lực nhằm xây dựng một thế giới vừa nhân bản hơn vừa thánh thiện hơn;
  - là những phần tử dấn thân của Giáo Hội, gắn bó với sứ điệp và sứ mệnh của Giáo Hội.4. The profile of the CLC person

32. The CLC vocation presupposes certain conditions, essentially those required to make the Spiritual Exercises. This aptitude is recognised in those characteristics, which allow the individual to encounter God. It is not so much a question of something already acquired as the potential. To indicate such an aptitude St Ignatius uses the expression "tener subiecto". Tener subiecto has a dynamic sense: an individual becomes progressively "subiecto" (disposed) or, conversely, not disposed; we may move forward or backwards, but we are never static, we never remain in the same place.

33. The Annotations (25) offer us a picture of the adult exercitant. This picture is sometimes a point of departure and sometimes a point of arrival. These are the minimal conditions, laid down by Ignatius, for undertaking the adventure and also, more fully, the result of the undertaking. In other words, the characteristic traits, which define a suitable individual, must in some manner be present in the beginning. Ignatius adapted the Exercises to each individual, but at the same time, he recommended that the question of an election should not be put to everyone indiscriminately. Moreover, in describing both the exercitant and the conditions required for undertaking the Spiritual Exercises, Ignatius presupposes that whoever wishes to have this experience wants above all "to love and serve the Divine Majesty"(26). These are also the distinctive characteristics of the individual best fitted to become a CLC member.

34. These personal characteristics, which must in some way be present at the beginning of the Ignatian experience, can be put into two categories.

35. From the human point of view:
  - capable of facing reality, sensitive to the social and political world in which he or she lives, able to communicate and render service to others in a significant way;
  -  with strong desires to lead a passionate and dynamic life, even if these ideals are, at least for a short time, mingled with personal ambition;
  - not self-satisfied with their own little world but ready to modify their points of view and lifestyle.

36. Concerning their experience of God:
  - moved by the desire (27) to encounter and follow Jesus Christ (28);
  - in love with Jesus and His mission, yearning for a deeper personal relationship with Him that will redirect and correct, if necessary, their needs and aspirations, and heal their wounds and weaknesses;
  - aware of being a sinner, but loved and chosen by Christ;
  - open to the needs of others, ready to serve them and to join with all who seek to build a world both more human and more divine;
  - conscious of being a responsible member of the Church, identified with its message and committed to its mission.
 


 

-----
(25) SpEx 1-20.
(26) SpEx 233.
(27) Desires are essential for St Ignatius. For him, being human means basically being capable of having desires. For Ignatius, a person's capacity to grow in holiness and bear apostolic fruit depends on the strength of his/her desires. For St Ignatius a desire is a life thrust, which enables the person to wish, dream, act and love. A human being is someone with the desire for justice, peace and love: with a desire for God. The more a person fosters the inner capacity for desires, the more he/she is prepared to be fulfilled by God. Thus, for St Ignatius, those with strong desires, even if they were still sinners, were suitable for the Exercises. For Ignatius the spiritual life does not consists in keeping rules and guidelines, but in having desires, which the Lord can foster and fulfil.
(28) Constitutions 102.

 

 
 

 

- 10 -


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 38
 

 
    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album