Trang chính Tài Liệu Đoàn Sủng
 

 
Đoàn Sủng - Phần I CLC Charism - Part I
B. CAM KẾT VĨNH VIỄN

190. Cam kết Vĩnh viễn tương ứng với bước cuối cùng trong tiến tŕnh ơn gọi của thành viên CLC. Đời sống hoàn toàn dấn thân tông đồ khởi sự khi họ sống ơn gọi cá nhân như một sứ mệnh tông đồ. Tất cả những ơn gọi nào đă được biểu lộ rơ ràng th́ đều là sứ mệnh. Những người làm cam kết vĩnh viễn là những thành viên đă hoàn tất việc nhận định ơn gọi, rồi một khi đă chọn bậc sống th́ biết đáp lại lời gọi của Chúa mà sống bậc sống ấy trong CLC. Giai đoạn này cần phải liên kết với việc nhận định sứ mệnh tông đồ, một yếu tố cần thiết để phát triển sứ mệnh ấy.

191. Việc Cam kết Tạm thời trong CLC liên kết với tiến tŕnh huấn luyện, nhất là với lời gọi của Vua Vĩnh cửu và việc chọn lựa, c̣n Cam kết Vĩnh viễn th́ gắn liền với lối sống CLC và thích hợp với thái độ phó thác tuân phục như trong bài Chiêm niệm để được T́nh Yêu. Việc chúng ta cam kết nói lên lời cầu xin: Lạy Chúa, xin hăy lấy và nhận? như là đáp lại lời gọi dấn thân cho Chúa là Đấng đă ban cho họ thật nhiều; sống trong họ để cho họ được hiện hữu và đời họ có ư nghĩa; lao động và làm việc cho họ; và? xét xem mọi điều tốt lành và mọi ơn riêng đều từ trên ban xuống như thế nào, chẳng hạn quyền lực hữu hạn của tôi là do quyền lực tối cao và vô hạn từ trên ban xuống, và cũng như thế, sự công chính, ḷng tốt, ḷng trắc ẩn, t́nh thương xót, v.v? đều giống như những tia sáng từ mặt trời chiếu xuống hoặc như nước trong nguồn chảy ra. (154)

192. Cam kết Vĩnh viễn là tột điểm của nhận định ơn gọi, để chúng ta nói lên ước ao muốn nhận biết và chu toàn ư Chúa trong cuộc đời tông đồ, đáp lại lời triệu gọi đặc biệt và sẵn sàng để được sai đi thi hành sứ mệnh (155).

1. Vĩnh viễn

193. Thay v́ coi việc Cam kết Vĩnh viễn là một quyết định liều lĩnh sẽ ảnh hưởng đến tự do của họ trong tương lai, th́ điều quan trọng là họ phải thấy tự do nội tâm này sẽ là nền tảng để họ quyết định và sinh hoa kết trái do quyết định ấy. Tự do đích thực chỉ có khi người ta có khả năng hướng cuộc sống ḿnh đi theo những ước ao sâu kín nhất. Như vậy, họ chỉ tự do bao lâu họ có thể sống theo những ước ao sâu kín mà Thần Khí Chúa đă làm sống dậy trong ḷng họ.

194. Họ thực sự tự do khi những quyết định họ làm không phải là kết quả do khả năng ư chí, mà là hành vi đức tin và đức cậy. Đặc tính căn bản của việc chúng ta cam kết không dựa trên khả năng chúng ta, nhưng trên những ǵ Kinh Thánh đă khẳng định: V́ tự do nên Đức Ki-tô đă giải phóng chúng ta. (156)

195. Vậy cuối cùng khi thành viên CLC đă hiểu việc rao giảng Chúa Ki-tô và Tin Mừng của Người giữa nhân loại là điều họ mong muốn ước ao, và đó chính là quyết định đă suy xét kỹ càng (157), th́ như thế có nghĩa là Chúa đă dẫn dắt họ từng bước qua một hành tŕnh dài. Tự do để dấn thân không chỉ có nghĩa là đă sẵn sàng để lựa chọn. Nhưng thực ra tự do ấy có nghĩa là hiến thân, phó thác cho Chúa và hoàn toàn tin tưởng nơi Người.

196. Chính trong tinh thần này mà thánh I-nhă cầu nguyện rằng: Xin hăy lấy, lạy Chúa, xin hăy nhận trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu và trọn cả ḷng muốn của con, tất cả những ǵ con có và sở hữu.Chúa đă ban cho con mọi sự đó, lạy Chúa, con xin hoàn lại Chúa.Tất cả là của Chúa, xin Chúa hăy sử dụng hoàn toàn theo ư Chúa. Xin Chúa ban cho con ḷng mến Chúa và ân sủng của Chúa, v́ con được ân sủng này là đủ(158). Tự do họ có là đến từ t́nh yêu của Chúa và được dâng hiến lại cho Người. Chúa đă yêu mến họ trước, Chúa đă hiến thân cho họ trước.
C. PERMANENT COMMITMENT

190. Permanent Commitment corresponds in the vocational process of the CLC member, to the stage of full apostolic life: when personal vocation is lived as apostolic mission. The unfolding and expression of all vocations is mission. Those who make their Permanent Commitment are those members who have completed their vocational discernment and have offered themselves to and embraced the CLC's lifestyle. This stage is necessarily linked to apostolic discernment, as an indispensable element for developing mission.

191. Temporary Commitment in CLC is linked to the formation process and corresponds to the call of the Eternal King and the "election". Permanent Commitment follows from the CLC way of life, and is in harmony with the trustful surrender of the Contemplation for attaining Love. Commitment is the "Take, Lord and receive..." as a response to the commitment of God who 1) has given me so much; 2) dwells in me, giving me existence and meaning; 3) labours and works for me; 4) seeing how all good things and gifts descend from above? just as the rays come down from the sun, or the rains from their source, so too from God comes power, goodness, justice, mercy and the necessary desire to live out our commitment. (154)

192.Permanent Commitment is the culmination of our vocational discernment in which we express our desire to discover God's will and fulfil it in our apostolic life, in answer to our specific call and our readiness to be sent on mission. (155)

 

1. Permanent Commitment

193. Rather than seeing Permanent Commitment as a risky decision, which limits future freedom, it is important to realise that inner freedom is the foundation of this decision and one of its fruits. Real freedom exists when people are able to direct their lives according to their deepest desires. Thus, they are free inasmuch as they are able to live according to the deep desires the Spirit of the Lord has awakened in their hearts.

194. Our free acts are not simply based on will power, but are acts of faith and hope. The radical quality of our commitment is not so much based on our capabilities, but on "the freedom with which Christ freed us and means us to remain free". (156)

195. For this reason when CLC members reach the conclusion that proclaiming Christ and His Good News to the world around them is what "I want and desire, and it is my deliberate determination" (157), they know that the Lord has guided their steps through a long journey. Freedom to commit themselves does not just mean being ready to choose. It really means giving themselves, surrendering to God, and trusting Him totally.

196. It is in this spirit that St Ignatius prays: "Take, Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, and my entire will - all that I have and possess. You, Lord, have given it all to me. To you, Lord, I return it. Everything is yours. Do with it what you will. Give me only your love and your grace, for that is enough for me." (158) Our freedom comes from God's love and is offered to Him. God loved us first; God committed Himself to us first.
 


 

-----
(154) SpEx 235-237.

(155) GP 8c.

(156) Gal 5:1

(157) SpEx 98.

(158) SpEx 234.
 

 
 

- 37 -


1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31  32  33  34  35  36  37  38
 

    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album