Trang chính
 
 

 

 

 

 

 


                                                             
                                                                               

 

 

 
 

  Nguyên Tắc Căn Bản (General Principles)
 Đoàn Sủng ĐH - Charism 1
, song ngữ (Vietnamese and English)
 Đoàn Sủng Đồng Hành (Vietnamese)
 CLC-Charism 1 (English)
 Nội Quy
  Quyết Định của Đại Hội ĐH 1999 gia nhập CLC
 Ḍng Lịch Sử CĐĐH (timeline)

  The Stages of Growth in CLC
  Communal Discernment - A Guideline - Julian Elizaldé, S.J.
  Tài liệu Huấn Luyện - Tuyên Hứa
   - Formation package - Commitment
 Đặc sủng của đấng sáng lập - conggiaovietnam.net
 Framing the organizational process using the Spiritual Exercises

  CLC's History and Relationship to The Sodalities of Our Lady - Julian Elizaldé, S.J.
  Dơi Bước Thần Khí: 16 buổi họp chuẩn bị cho lối sống Đồng Hành-CLC

•   Tracking The Spirit: Preparing for Christian Life Community

• • •

 Phương Pháp Cầu Nguyện theo thánh INhă
 Lectio Divina
 Sự khác biệt giữa thảo luận và chia sẻ tâm linh
 T́m ư Chúa
 Nguyên Lư và Nền Tảng
 Tiến Tŕnh Nhận Định dựa trên Linh Đạo I-Nhă
 Pope John Paul II Speaks to CLC - 2000
 CLC's Ignatian Spirituality
 Contemplatively-Acting-Contemplatively
 Ignatian Contemplation
 Accompanying Another in Prayer
 Guidelines for Faith Sharing
 Spiritual Conversation in Small Groups
•  Leadership, Ignatian Way
•  The Ignatian Charism: A Spirituality for These Times
•  A journey into Wholeness in Christ
•  The beloved of God: BECOMING WHO WE REALLY ARE
•  Phục vụ theo ư ḿnh và phục vụ chân thật


.   

 

Đồng Hành | Trang Chính | Tu Đức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tài LiệuNối Kết | Mục Lục |