CỘNG ĐOÀN ĐỒNG HÀNH
CHRISTIAN LIFE COMMUNITY

• • •
Canh Tân
Đời Sống Hôn Nhân
YaYA Ministries


S.E.E.D.

 

ĐỒNG HÀNH-CLC
P.O. Box 2862
Merrifield, VA 22116
 

     
 Ơn Gọi của:
Nhóm Viên ĐH
Cộng Đoàn ĐH

 

 

Cộng Đoàn chúng ta là những Kitô Hữu, những người muốn theo sát Chúa Giêsu Kitô hơn và lao tác với Ngài để xây dựng Nước Trời ...  Mục đích của chúng ta là trở nên những Kitô Hữu kiên quyết làm chứng nhân cho lối sống ấy và cho giá trị Tin Mừng ngay trong Giáo hội và trong xă hội, ngơ hầu ảnh hưởng đến nhân bản, đến phúc lợi của gia đ́nh và đến sự hài ḥa của tạo vật.

Nguyên Tắc Căn Bản


  Đồng Hành là ai ... - Who we are ...

"Cộng Đoàn Đồng Hành là một Hiệp Hội tín hữu quốc tế công cộng, thuộc quyền Ṭa Thánh, theo các khoản 312 và kế tiếp của bộ Giáo Luật hiện hành ..."  Sắc Lệnh của Toà Thánh
 
 
  Ḍng lịch sử Cộng Đoàn Đồng Hành
Các cộng đoàn Đồng Hành - CLC

CLC khắp thế giới | Nối kết
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và CLC
 
Tài Liệu - Formation Materials

Đọc thêm

Đoàn Sủng Đồng Hành / CLC Charism
Special: Reflections on our Apostolic Journey
English version - Korean - Spanish - Vietnamese

• • •

    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoNối Kết | Mục Lục | Photo Album