We are called to preach the Gospel, sometimes with words - St Francis of Assisi


 


 

Huấn Đức


 • Học biết yêu thương Thiên Chúa dưới sự hướng dẫn của thánh I-Nhă
 • Sống Trong T́nh Yêu Thiên Chúa
  Thiên Chúa muốn tôi làm ǵ bây giờ?
 • Đừng qúa tham lam
  Mẹ Maria phúc âm hóa chính ngài
 • Con đang t́m Mẹ con
  Phúc cho ai t́m Thánh Ư Chúa và đem ra thực hiện
  Lá thư Giáng Sinh
  Sa Mạc
  Căn bệnh nguy hiểm
 
Thập gía hiệp nhất chúng ta với Chúa
  Chấp nhận đau khổ trong yêu thương
  Mời Gọi và Sai Đi

 

 

 
Trang chính Huấn Đức
 
   
  Thiên Chúa muốn tôi làm ǵ bây giờ?    
 Julian Elizaldé SJ
 

   
 

Ai muốn bắt chước Đức Mẹ luôn luôn t́m Thánh Ư Chúa và "xin vâng". "Hăy thành sự cho tôi theo ư Ngài".
       Khi Chúa Kitô sống trong tôi, tôi cũng t́m lương thực nội tâm trong Thánh Ư Thiên Chúa. Sống theo Thánh Ư Chúa mang ích lợi cho tôi bởi v́ Ngài che chở tôi và Ngài muốn làm vinh hiển cho tôi. Nhưng theo vết chân Chúa Kitô tôi không t́m Thánh Ư Chúa v́ "ích lợi" này mà v́ tôi yêu thương Ngài.
       Đây là một trái tim mới, là một con người mới trong tôi. V́ thương yêu Thiên Chúa, thánh I-Nhă muốn biết Thiên Chúa kêu mời ngài làm ǵ. Từ từ qua kinh nghiệm nhiều năm trời t́m Thánh Ư Chúa, thánh I-Nhă được Chúa ban một khả năng đặc biệt để t́m kiếm Thánh Ư Chúa.
       Đây cũng là khả năng đặc biệt Thiên Chúa ban cho nhà Ḍng thánh I-Nhă sáng lập và cho những ai muốn kết thân với Chúa Kitô dưới sự hướng dẫn của ngài: "Luôn luôn phục vụ Thiên Chúa v́ t́nh yêu".

CÁCH T̀M THÁNH Ư CHÚA

Chúng ta không có thể t́m Thánh Ư Thiên Chúa cách trực tiếp, ngay trong trái tim Ngài bởi v́ trong đời này chẳng ai có thể gặp gỡ Thiên Chúa cách trực tiếp.
       Chúng ta cũng không có thể t́m hiểu Thánh Ư Chúa như một kế hoạch Ngài soạn thảo sẵn và dành cho chúng ta. Thánh Ư Chúa cũng không phải là một chương tŕnh gồm có những biến cố sẽ xảy ra cho ḿnh và những hành động Ngài mong muốn chúng ta thực hiện.
       Thiên Chúa đă dựng nên chúng ta có quyền mở trái tim ḿnh cho những ư muốn, niềm hy vọng và t́nh yêu chúng ta muốn lựa chọn. Chính Ngài là Đấng tôn trọng quyền tự do đó.
       Chúng ta t́m Thánh Ư Chúa trong các kinh nghiệm sống. Khi giữa Thiên Chúa và chúng ta có một t́nh thân mật, một mối liên hệ sống động, chúng ta sẽ nh́n nhận những tác động vui buồn nội tâm. Qua những tác động nội tâm đó chúng ta sẽ nhận ra Thiên Chúa mong chúng ta làm ǵ, làm như thế nào.
       Không biết Thiên Chúa dành cho chúng ta những ǵ trong tương lai, nhưng mỗi lần chúng ta tuân theo các tác động của Chúa có một kết quả. Nh́n lại các năm trời vừa qua chúng ta sẽ khám phá ra một đường hướng, một kế hoạch kỳ lạ, đầy khôn ngoan, ḷng nhân từ và vinh quang. Chúng ta tin rằng đó là kế hoạch Thiên Chúa dành cho chúng ta.
       Chúng ta t́m những "tác động" nội tâm. Có thể là tác động vui, cũng có thể là tác động buồn. Khi chúng ta bước theo Thánh Ư Chúa thường Ngài ban cho chúng ta b́nh an và niềm vui nội tâm. Khi chúng ta theo ư ḿnh và từ chối tiếng kêu mời của Thiên Chúa, chúng ta cảm thấy u buồn như thanh niên giàu có không dám "nghe" tiếng kêu mời của Chúa Kitô.
       T́m Thánh Ư Chúa là luôn luôn mở ḷng cho Ngài, là sống trong t́nh thân mật với Ngài. Như Đức Mẹ, Đức Mẹ chẳng biết Thiên Chúa dẫn Mẹ đi đến đâu. Nhưng trong mỗi hoàn cảnh và biến cố, Đức Mẹ lắng nghe và đón nhận ư muốn Thiên Chúa. Đức Mẹ giữ trong ḷng các biến cố để t́m hiểu đường lối và Thánh Ư Chúa.
       Chúng ta t́m Thánh Ư Chúa trong các liên hệ với anh em, trong cách chúng ta tiếp xúc với họ. Trong t́nh thân mật với Chúa chúng ta sẽ t́m cách phục vụ, cách tiếp xúc với họ theo Thánh Ư Ngài.
       Những kẻ biết nhận ra Thánh Ư Chúa, như thánh Gioan, sẽ nhận ra Ngài trước. Trong các ngă ba, trong các xung đột, lúc phải t́m một hướng đi, có kẻ nhận ra Thánh ư Chúa trước, giúp người khác cũng nhận ra Ư Ngài.

XÁC ĐỊNH THÁNH Ư CHÚA

Làm sao chúng ta có thể xác định chúng ta thực sự theo Thánh Ư Chúa chứ không phải theo ư ḿnh?
       Thiếu t́nh thân mật với Thiên Chúa chúng ta dễ suy luận và nhận định các vấn đề theo ư riêng, do quan niệm bản thân. Tưởng rằng đang phục vụ Thiên Chúa thực sự chúng ta có thể âm mưu ích lợi và danh vọng riêng.
       Khi gặp sóng gió và thử thách chúng ta mới có thể biết đường lối chúng ta đang theo và động lực đang thúc đẩy chúng ta là do t́nh yêu Thiên Chúa hay do tự ái riêng.
       Khi gió thổi mạnh và nước tuôn đến chúng ta mới có thể biết ngôi nhà được xây dựng trên cát hay trên tảng đá.
       Lúc thành công, mọi người đứng vững, hăng hái hoạt động. Nhưng lúc gặp hiểu lầm, thất bại và bị sỉ nhục những kẻ muốn phục vụ một ḿnh Thiên Chúa mới tiếp tục hoạt động và b́nh tĩnh dấn thân tiếp.
       Chúa hỏi các môn đệ: "Bạn muốn ǵ?".
       Phúc cho môn đệ có thể đáp trả lại: "Con mong muốn nhận biết Chúa Kitô, và sức mạnh phục sinh của Người, con mong muốn thông phần vào sự thương khó của Người và nên giống Người trong sự chết với niềm hy vọng con cũng sẽ được sống lại từ các kẻ chết". (Phil 3:10-11)

Julian Elizalde, SJ
Trích báo Đồng Hành - 10/1989

 

• • •

Prayer opens the understanding to the brightness of Divine Light, and the will to the warmth of Heavenly Love -- nothing can so effectually purify the mind from its many ignorances, or the will from its perverse affections. It is as a healing water which causes the roots of our good desires to send forth fresh shoots, which washes away the soul's imperfections, and allays the thirst of passion.

St François de Sales

 

• • •

 
         

    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoNối Kết | Mục Lục | Photo Album