Trang chính

 
     

 

 

 

 

 

Lối sống Đồng Hành

 Ơn Gọi của:
Nhóm Viên ĐH
Cộng Đoàn ĐH
 


Cộng Đoàn chúng ta là những Kitô Hữu, những người muốn theo sát Chúa Giêsu Kitô hơn và lao tác với Ngá để xây dựng Nước Trời ...  Mục đích của chúng ta là trở nên những Kitô Hữu kiên quyết làm chứng nhân cho lối sống ấy và cho giá trị Tin Mừng ngay trong Giáo hội và trong xă hội, ngơ hầu ảnh hưởng đến nhân bản, đến phúc lợi của gia đ́nh và đến sự hài ḥa của tạo vật.

Nguyên Tắc Căn Bản - Phong Trào Đồng Hành

 
 


 

 
    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album