Thao Luyện Nhẹ Nhng


Why and how to do the Lightworks

Ti thao luyện nhẹ nhng
Who do you say I am?
Pht hồi tm
Chia tr trong cầu nguyện
 


 

 
Trang chnh TLNN

 
   
  Pht Hồi Tm
Tm tnh trong TLNN 2 / Tuần 3
 
   
 Huyền an
 

   

Lạy Cha con, hm nay con nhớ Cha,
Khi thn con gặp gỡ lại hồn con:
Con muốn dng ln Cha những mỏi mn,
Ngy nhọc mệt, tm tnh trong Lời Cha.

Lạy Cha con, đời con đời ho a,
Tợ đồng tiền chn dấu chẳng lợi ra...
C đi khi con muốn đẹp lng Cha,
Nhưng hạt la đời con rơi đất xấu.

Người Thợ Gieo no muốn gặt tro trấu,
Cha biết ging đời cm dỗ Cha ơi!
Nếu miệng con khng biết ni bằng lời,
Thơ con dệt chỉ l thơ ấu trĩ.

Đường trần gian, con lầm, khng tri kỷ,
Thiếu đồng hnh bn cạnh để ủi an,
Để cho con nương tựa lc gian nan,
Con phủ nhận tay Cha đang nng đỡ.

Người con thứ trở về Cha hớn hở,
Đn vo lng, Cha mở tiệc lin hoan,
Thn rch rưới tệ hơn kẻ bần hn,
Hồn lệch lạc, người vong n bội bạc.

Tnh Cha xuống như mưa, tợ như thc,
Rửa sạch đi bao tủi nhục đắng cay,
Xa tan đi, những vết tch miệt mi,
Chỉ cn tri tim cha con ha nhịp.

Vậy Cha ơi, con xin Cha một dịp,
Hy thứ tha đn nhận cht con cn,
Tuy bệnh hoạn, vẫn mt tri tim son,
D nhục, đời con, xin tha thứ...


 
  "Who do you say I am?"  -  Trần Qun, SJ
  Ti Thao Luyện Nhẹ Nhng  -  Phẩm


 

In the way of virtue, there is no standing still; anyone who does not daily advance, loses ground. To remain at a standstill is impossible; he that gains not, loses; he that ascends not, descends. If one does not ascend the ladder, one must descend; if one does not conquer, one will be conquered.

St. Bonaventure

 

 

 

Đồng Hnh | Trang Chnh | Tu ức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Bo H | Ti LiệuNối Kết | Mục Lục |