|  Tổ Chức  |  ĐH blog  |  Đường Emmaus  |  Tài Liệu  |  Lịch Tŕnh LT  |  Báo ĐH  |  Tập San Comigo  | Mục Lục  | Photo Album |


Họp Mặt Vùng Canada 2017 - Rawdon, Québec 


 
 

Ơn Gọi của:
Nhóm Viên ĐH
Cộng Đoàn ĐH

 

Cộng Đoàn chúng ta là những Kitô Hữu, những người muốn theo sát Chúa Giêsu Kitô hơn và lao tác với Ngài để xây dựng Nước Trời ...  Mục đích của chúng ta là trở nên những Kitô Hữu kiên quyết làm chứng nhân cho lối sống ấy và cho giá trị Tin Mừng ngay trong Giáo hội và trong xă hội, ngơ hầu ảnh hưởng đến nhân bản, đến phúc lợi của gia đ́nh và đến sự hài ḥa của tạo vật.

Nguyên Tắc Căn Bản

"Cộng Đoàn Đồng Hành là một Hiệp Hội tín hữu quốc tế công cộng, thuộc quyền Ṭa Thánh, theo các khoản 312 và kế tiếp của bộ Giáo Luật hiện hành ..."  Sắc Lệnh của Toà Thánh

Đồng Hành là ai ... - Who we are ...

Tài Liệu Đồng Hành

Ḍng lịch sử Cộng Đoàn Đồng Hành
Các cộng đoàn Đồng Hành - CLC
CLC khắp thế giới | Nối kết
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và CLC

Nguyên Tắc Căn Bản
Đoàn Sủng-Charism - Phần 1, song ngữ
General Principles - General Norms
CLC-Charism 1
PROJECT 163


  xem thêm


Đồng Hành Blog

 Khóa Christian Family Formation 2017
•  T́nh yêu nhận và cho
•  50 năm chịu đựng
  Khoá Huấn Luyện Điều Hợp Viên LightWorks cho K-CLC
 

  Các Khóa Linh Thao 2017
  Lịch Tŕnh Sinh Hoạt
2018
   
Tháng 1  
14 CLC Mid-Atlantic Region Meeting - Fairfax, Virginia
   
Tháng 3  
2-4 ĐÔNG BẮc SEED Source
2-4 MRW II - Houston, TX
9-11 TRUNG TÂY SEED Source
10-11 TRUNG TÂY CRW - Train the Trainers
22-25 TÂY NAM SEED Source
   
Tháng 4  
6-8 MRW Westminster, CA
14-15 Đông Băc - Formation workshop, Media PA
   
Tháng 5  
20-23 Khóa đào tạo Hướng Dẫn Viên | Xem chi tiết: Ghi Danh
24-27 ĐẠI HỘI ĐỒNG HÀNH 2018  | Xem chi tiết: Ghi Danh
   
Tháng 6  
9-10 Giới thiệu Linh Thao Trong Cuộc Sống - Trung Tây
16-17, 23-24 Giới thiệu Linh Thao Trong Cuộc Sống - Tây Nam
30/6 - 1/7 Giới thiệu Linh Thao Trong Cuộc Sống - Đông Bắc
   
   
 
 
Tập San COMIGO2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Suy Niệm Hàng Tuần:

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật  

Sunday's Gospel Reflections

Suy Niệm Hàng Ngày:

 Nhóm TIM

Phút Cầu Nguyện

 Pray-as-you-go

Today's Reading

 Ánh Sáng Tin Mừng

Ca Nguyện Linh Thao

liên lạc:
quanghpham@gmail.com

Giúp qũy Đồng Hành,
Dùng Amazon qua link này:

 

PHOTO ALBUM

26/5/2017 - HMV Trung Tây, Dallas TX 28/12/2016 - Family Ministry Summit Các cộng đoàn Đồng Hành-CLC
27/1/2017 - Đông Bắc đón giao thừa năm Đinh Dậu 30/6/2017 - SEED Đông Bắc. | Xem thêm Photo Album  
 
 
  Các Vùng Các Mục Vụ   CLC Thế Giới

 

- Đông Bắc
- Trung Tây
- Tây Nam
- Canada
- Âu Châu
- Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân
- S.E.E.D.
- Thao Luyện Nhẹ Nhàng / Lightworks
 
 
         
    DONG HANH-CLC
P.O. BOX 2862
MERRIFIELD, VA. 22116