Chỉ có những ǵ tôi đă cho đi cách vui vẻ mới thực sự là của tôi - Đức HY Nguyễn Văn Thuận

                      Trang chínhTẬP SAN HUẤN LUYỆN & LIÊN LẠC
Cộng Đoàn Đồng Hành-CLC

20172017-5
ISSUU  |  PDF
 

 
THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ

Tâm t́nh Ban Phục Vụ -  Trung Pham
Hạt Cải’s Family night - David & Thao
Sayings of Light and Love - St. John of the Cross
Trống rỗng hóa chính ḿnh - St. John of the Cross
Vài hàng tiểu sử Thánh Gioan Thánh Giá - An Phong
Suffering and sanctity - Thomas Merton
“Con ở trong Cha và Cha ở trong con” - Vũ Tiến Long
Sở hữu thật và sở hữu không thật - Vũ Tiến Long
Discernment in the revised General Principles - Nick Rieman sj
Việc nhận định trong Nguyên Tắc Căn Bản mới - Nick Rieman sj
Bài Giáo Lư 1 của ĐTC Phanxicô về Thánh Lễ - Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
Truyền giáo hôm nay theo từng lứa tuổi - Nguyễn Thảo Nam & Lê Xuân Hy
Được tạo dựng cho cơi đời đời - Rick Warren/Lm. Minh Anh
 

     

2017-4
ISSUU  |  PDF

 

Xin chẤP NHẬN CON LÀM BẠN ĐỒNG HÀNH

Tâm t́nh Ban Phục Vụ
Fr Lân Trần: New EA for CLC-USA
Cảm nghiệm sau khoá SEED AZ XII - Thụy Anh / Hương Thuỷ
Một ḿnh Chúa mà thôi - An Phong
T́nh Ngài -Thiên Nga
Community is not a Goal but a Gift - Parker Palmer
Khủng hoảng - Vũ Tiến Long
Cầu Nguyện - Thomas Merton
Một Thiên Chúa nghèo và khiêm nhường - Vũ Tiến Long
A Journey into wholeness in Christ - Patrick O’Sullivan, s.j.
Điều ǵ đang định hướng cuộc đời bạn? - Rick Warren/Lm. Minh Anh
Formed by sacrifice - Rita A. Simmonds
The effects of the Holy Spirit contrasted with “the work of an enemy spirit” - James A. Borbely s.j.
 

 

     
     


2017-3
ISSUU  |  PDF
 
 

Ego vobis Romae propitius ero

Tâm t́nh Ban Phục Vụ
Discerning for God’s wisdom - Frank Vuong
TLNN tại Virginia
Gơ cửa hy vọng - Thiên Nga
Về nhà - An Phong
Dưới cờ Thánh Giá - Giuse Phạm Đ́nh Ngọc, s.j.
Tiến tŕnh nhận định dựa trên truyền thống linh đạo I-Nhă
Notes on the process of communal discernment - James A. Borbeley, S.J.
Nine essential elements in the process of communal dícernment -
J. Borbeley, S.J.
Tất cả khởi sự với Thiên Chúa - Rick Warren / LM Minh Anh
Thầy Marcel Văn, Tôi tớ Thiên Chúa - Thanh Hương
T́nh mời đến - Kỳ Nguyễn

     


2017-2
ISSUU  |  PDF
  ĐỐI THOẠI TRONG CỘNG ĐOÀN

Tâm t́nh Ban Phục Vụ - Phạm Trung
Hoa Trái của Buổi Họp Ban Huấn Luyện ĐH-CLC - Thanh Dung
Để vinh danh Chúa hơn - Thiên Nga
T́m Chúa trong thinh lặng - An Phong
Đức Bà Chỉ Bảo Đàng Lành - Thanh Hương
Những lời khuyên của thánh Inhă - Vũ Tiến Long
Nói và Nghe trong đối thoại - Vũ Tiến Long
T́nh Yêu lớn lên trên đất công chính - Julian Élizaldé Thành s.j
Kính Mừng Mẹ Đầy Ơn Phúc - Người Bạn Đường
Thánh Têrêsa trong Ḍng Kín - Bích Hải & Thanh Hương
Con chiên lạc - Kỳ Nguyễn

     

2017-1
ISSUU  |  PDF
 

  FATIMA 1917 - 2017

Tâm t́nh Ban Phục Vụ - Phạm Trung
Tường tŕnh về Đại Hội Mục Vụ Gia Đ́nh 2016 - Ân Hương
Đôi mắt Chúa ban - Dr. Alice von Hildebrand
Sơ Rose - Sr. Svoboda
Mầu nhiệm Phục Sinh - Bài học t́nh yêu thập giá - Nguyễn Qúy
Thiên Chúa - Đấng khiêu vũ - Kỳ Nguyễn
Ṿng tṛn t́nh yêu - Kim Giao
Thành công trên đời - Melinda Selmys / Thùy Tiên
Các lần hiện ra của thiên thần - EWTN/Thanh Hương
Đức Mẹ hiện ra tại Fatima - EWTN/Thanh Hương
Các nhân chứng - EWTN/Thanh Hương
Kính mừng Maria - Thiên Nga
Tự biết ḿnh trong khi nhận định - Vũ Tiến Long
Trao tặng cuộc sống của ḿnh cho Thiên Chúa - Maurice Zundel
Xin vực con lên - Kỳ Nguyễn
Những năm tháng dưới mái trường của thánh Têrêsa - Bích Hải & Thanh Hương
Đàm thoại với cha Anselm Grün về cầu nguyện

     
     
COMIGO
PO Box 2862
Merrifield, VA 22116

bao@donghanh.org
 
    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album