Chỉ có những ǵ tôi đă cho đi cách vui vẻ mới thực sự là của tôi - Đức HY Nguyễn Văn Thuận

                      Trang chínhTẬP SAN HUẤN LUYỆN & LIÊN LẠC
Cộng Đoàn Đồng Hành-CLC

20135-2013

  THIÊN CHÚA NHẬP THỂ

Divinity is Always Where One Least Expects to Find It - 8
He Was a Baby - 15
Bước Theo Giuse và Maria - 16
Tha Thứ và Đối Thoại - 24
Kids for Jesus - 27
Sinh Hoạt Cộng Đoàn - 28
Picnic Tây Nam - 30
Tốc Độ Nào?/Trích Nhật Kư Tĩnh Tâm - 32
Lost and Found Along the Way - 36
Thầy Đó Sao? - 38
Ngài Đi T́m Tôi - 40
Xin Cho Một Lần Gặp Ngài - 42
Giáng Sinh - 45
Những H́nh Ảnh của Đức Giêsu - 46
Francis Xavier - 52
T́nh Bạn Của Thánh Inhă, Phần 3 - 54
T́nh Thân, T́nh Bạn, T́nh Ái, T́nh Bác Ái - 58
Vision and Spirituality of the Community - 64
Cầu Nguyện: Một Chuyện Cổ Như Trái Đất? - 66
The Mystery of Prayer - 70
Tháng Mân Côi và Con Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng - 80
T́m Kiếm Sự Thật và Tự Do - 84
Theo Vết Chân Inhă - 87
Ba Đặc Nét Của Ơn Gọi Đồng Hành - 88
Ao Ước Sống Một Cộng Đoàn Đức Tin - 90 

     
     4-2013

 

  MẸ MARIA PHÚC ÂM HÓA CHÍNH NGÀI

Mẹ Maria Phúc Âm Hóa Chı́nh Ngài - 8
Ignatius' Devotion to The Mother of God - 13
Dư Âm Một Chuyến Đi Về - 14
Connected - 16
All I Hope For and More - 18
Những Giằng Co trong Lối Sống Đồng Hành - 23
Họp Mặt Cơ Quan Quản Trị - 28
God’s Covenant With Us - 37
16th World Assembly of CLC - 38
A Report to the Provincials of the USA Jesuits Assistancy - 45
'Wisdom Language for the Frontiers’ - 48
Xây Dựng Căn Nhà Mới của CLC-USA - 57
T́nh Bạn của Thánh Inhă - Phần 2 - 67
T́nh Thân, T́nh Bạn, T́nh Ái, T́nh Bác Ái – Phần 2 - 74
The Challenge to a Growing Community - 80
Ignatian Mission ‐ One Who is Sent - 82
Even if You Feel Nothing - 85
Làm Sao Biết Thiên Chúa? - 86
Thiên Chúa ‐ Một Kinh Nghiệm Hay Một Lư Thuyết - 95
Ao Ước: Ngọn Lửa Trong Tim - 98

 

     3-2013

 

  THÁNH INHĂ LOYOLA

Trích Nhật Kư Hành Hương Theo Vết Chân Inhă - 8
Thánh Inhă Loyola - 16
T́nh Bạn của Thánh Inhă - 20
Bạn Đường Cầu Nguyện - 26
S.E.E.D. Reflection - 28
Lịch Tŕnh Linh Thao - 31
My First Time as a S.E.E.D. Leader - 32
My First Time as a S.E.E.D. Parent - 34
Can’t Wait for S.E.E.D. 2014 - 37
S.E.E.D & TLNN Đông Bắc - 38
Hành Tŕnh Đức Tin của nhóm T.I.M. Montréal - 40
Xây Dựng Căn Nhà Mới của CLC-USA - 44
Ơn Gọi Cá Nhân - 51
Anh Chị Sẵn Sàng Chưa? - 54
Xin Đừng Đổi Tên - 59
Hành Tŕnh Biến Đổi Liên Tục - 60
T́nh Thân, T́nh Bạn, T́nh Ái, T́nh Bác Ái - Phần 1 - 62
Patient Trust - 67
Growth in the Life of the Community - 68
The Pedagogy of Spiritual Exercises in the Development of CLC- 70
CLC: A Gift For Being - 80
Process of Designing a Program for Họp Mặt Vùng - 86

 

     2-2013

 

  450 YEARS OF IGNATIAN LAY COMMUNITIES

Cha Dominici: Trái Tim VN - 10
Lịch Tŕnh Linh Thao - 17
Bánh Ḿ Cali ‐ Giới thiệu nhóm trẻ Vùng Tây Nam - 18
Source of S.E.E.D a formation summit in California - 24
Le Banquet des Gaulois de la Foi - 32
Ngày Hội Lớn của Nhóm Linh Thao Inhă, Đức Quốc - 35
Hành Tŕnh Đức Tin của nhóm T.I.M. Montréal - 38
Như Một Sự T́nh Cờ - 42
Xây Dựng Căn Nhà Mới của CLCUSA - 43
The History of Christian Life Community - 50
Trust in God - 53
CLC's History and Relationship to the Sodalities of our Lady - 54
Tôi Muốn Biết - 63
Về với Gia Đ́nh - 75
Me Thầu-Gương mẫu phục vụ - 77
A Community Called to Serve - 80
Nước Mắt - 87
Tâm Linh là ǵ? - 88
Anh Chị Có Muốn Có Kinh Nghiệm về Một Thiên Chúa Vĩ Đại Không? - 92
 

     1-2013

 

HỌP MẶT BAN PHỤC VỤ
CỘNG ĐOÀN ĐỒNG HÀNH CLC

Một Thoáng Nh́n về ĐH-CLC Trung Tây - 16
Các Khóa CRW tại Đông Bắc - 20
Thiên Chúa dắt Đồng Hành vào CLC - 22
Xây Dựng Căn Nhà Mới của CLC-USA - 28
The Grace of Community Life Jean Vanier - 33
Đâu Là H́nh Ảnh Cộng Đoàn của Tôi - 34
Vài Suy Tư Về Sự Biến Đổi - 36
Lịch Tŕnh Linh Thao - 39
Thiên Chúa của Anh Chị Vĩ Đại Như Thế Nào? - 40
Như Một Lời Mời Khiêu Vũ - 42
Nghèo - 45
From SEED Ministry 2013 - 46
Les Gaulois de la Foi - 48
Họp Mặt Ban Phục Vụ - 50
Khóa Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân tại Việt Nam - 95

 

     
     
     
COMIGO
PO Box 2862
Merrifield, VA 22116

bao@donghanh.org
 
    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album