Sự khác biệt giữa Thảo Luận & Chia sẻ Tâm Linh

 

THẢO LUẬN:

CHIA SẺ TÂM LINH:

Dùng trí óc Dùng con tim
Trao đổi sự hiểu biết: Chia sẻ kinh nghiệm sống:
Diễn giải đạo giáo, đức tin Đức tin đă giúp ǵ cho tôi
Cắt nghĩa Chúa Giêsu là ai Chúa Giêsu là ai đối với tôi
Nói tổng quát, có vẻ giáo lư Tâm t́nh riêng của tôi
Để trả lời: Nghĩa là ǵ? Để trả lời: V́ sao? Cách nào? Thế nào?
Nói về Thần học/Kinh Thánh Nói về những cảm nhận tâm linh
T́m tư tưởng mới và hay Suy tư và cầu nguyện về một sự việc
Thái độ: Thái độ:

Phân tích, đồng ư, bất đồng ư, giải đáp, khuyên bảo, lôi kéo

Nghe, chấp nhận, tôn trọng, thinh lặng, cảm thông, cầu nguyện

Người thích hợp môi trường này: Người thích hợp môi trường này:

Giỏi,
Khôn,
Học cao,
Hoạt bát,
Nổi bật,
Có đạo gốc

Mọi kinh nghiệm sống đều thích hợp

Không khí buổi họp:
    Ồn ào, hăng say, hào hứng

Không khí buổi họp:
     Lắng đọng, thầm lặng, tâm linh

Thay đổi và gia tăng sự hiểu biết

Thay đổi và thăng tiến con người

   

 
     

 

Đồng Hành | Trang Chính | Tu Đức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tài LiệuNối Kết | Mục Lục |