Mu Giao Ước


 

Giao ước l một lời thề hứa.
Một khi đ chấp nhận th cả đi bn phải sống chết với lời thề đ.

Trong bữa tiệc ly, Đức Kit "cầm lấy chn, dng lời tạ ơn, trao cho mn đệ v ni: "Tất cả anh em hy uống chn ny, v đy l mu Thầy, mu Giao Ước, đổ ra cho mun người được tha tội." (Mt 26:27-28)

Khi Đức Kit ni đến mu giao ước, Ngi muốn nhắc lại giao ước Thin Cha đ lập với dn xưa kia trn ni Sinai: "ng Mi sen lấy cuốn sch giao ước đọc cho dn nghe. Họ thưa: "Tất cả những g ĐỨC CHA đ phn, chng ti sẽ thi hnh v tun theo." Bấy giờ, ng M-s lấy mu rảy ln dn v ni: "Đy l mu giao ước ĐỨC CHA đ lập với anh em, dựa trn những lời ny." (Xh 24:6-8). Theo giao ước ny Thin Cha hứa sẽ  "sai thin sứ đi trước ngươi, để giữ gn ngươi khi đi đường, v đưa ngươi vo nơi Ta đ dọn sẵn" (Xh 23:20). Ngược lại dn phải hứa tun giữ mọi điều luật ...

Nếu đ gọi l mu giao ước th trong Thnh Lễ,
mỗi khi ti uống Mu Thnh ti ni ln lời thề hứa,
v phải sống chết với lời thề hứa đ.

Người phản bội lời hứa phải chấp nhận ci chết như hnh phạt

Vậy m trong giao ước mu vĩnh cửu,
Cha đ chịu chết cho sự bội hứa của ti,

Thật l nghịch l!

* * *

"ng đinh!
ng đinh n vo thập ga!"
(Lk 23:21)

Giữa những tiếng la h đi ln n tử hnh ức Kit
hm nay ti chỉ biết ni nỉ cầu xin:

"Hy chịu đng đinh, lạy Cha!
hy chịu đng đinh v chịu chết v con!

Mỗi khi con mạo muội uống mu giao ước, mu thnh Cha
xin cho con dm liều mnh
sống cho Cha
v chết cho Cha

Xin hy nhận lấy mạng sống của con
khi con nhận lấy mạng sống của Cha

Hy chịu đng đinh, lạy Cha!
hy chịu đng đinh v chịu chết v con!"
 

- Vũ Tiến

 
Trang Chnh | Tu ức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Bo H | Ti Liệu | ức Tin v ời Sống | Nối Kết | Mục Lục |