2015
Sau từ trái: Hùng, Chung, Thái, bé Mỹ-Uyên, and Dũng
Giữa từ trái: Thy, Cha Chữ, Hồng, Li, Hương, Hoàng, Trâm, and Thanh
Trước từ trái: bé Trung, Mỹ-Linh, Phát, Linh, and Giao
 

Nhóm Mục Đồng
Los Angeles, California

 

Địa Phương:
Los Angeles, CA, Vùng Tây Nam

Lịch Sử Thành Lập:
Nhóm Mục Đồng được thành lập năm 1986. Các anh chị em trong Nhóm chọn tên Mục Đồng v́ muốn bắt chước mục đồng bé nhỏ, thấp hèn ở Bê-lêm khi xưa, được diễm phúc chiêm ngắm Đấng Cửu Thế và được kêu gọi chia sẻ tin mừng về Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nhóm Mục Đồng cũng mong muốn được trở thành những hạt giống bé nhỏ, phải mục nát đi và rơi xuống đất, tràn lan trên khắp cánh đồng để rồi sẽ may mắn, sánh hoa kết quả tốt cho mọi người.

Sinh Hoạt:
Nhóm gồm có 13 gia đ́nh gặp gỡ nhau 2 lần một tháng tối Thứ Sáu. Nhóm họp tại nhà một số anh chị em và thay phiên nhau hướng dẫn buổi cầu nguyện chia sẻ trong nhóm. Các anh chị em trong Nhóm tham gia và hoạt động trong nhiều sinh hoạt và lănh vực khác nhau trong cộng đoàn của ḿnh và trong cộng đoàn DH-CLC.

Nhu Cầu Học Hỏi:
Nhóm chưa quyết định đề tài nào rơ rệt để được học hỏi / được huấn luyện thêm, nhưng Nhóm có bàn hỏi để làm chương tŕnh Thao Luyện Nhẹ Nhàng cho Nhóm và các nhóm viên mới.

Xin Cầu Nguyện:
Xin DH-CLC cầu nguyện cho Mục Đồng được tiếp tục lớn lên trong Chúa và trưởng thành trong t́nh bạn với Chúa Giêsu. Trong cuộc hành tŕnh đức tin này, Nhóm cũng muốn xây dựng t́nh thân thương giữa các anh chị em trong Nhóm được khắng khít và sâu đậm hơn.

* * *

Our group was formed in 1986. Mục Đồng means "Shepherd" – Nhóm chose this name in honor of the lowly shepherds who were among the first few to encounter our Savior and called to share the Good News of Emmanuel, which means God is with us. The word “Mục” literally means to wither & die and “Dong” means the field – we would also like to be like the seeds that fall to the ground and die, yet scattered all over the field and eventually grow strong & yield good fruits in due season. Nhóm currently includes 13 families. We endeavor to meet twice a month on Friday nights. We gather at different homes to allow all members to host our group. The group participates in many service activities within our respective parishes and within DH-CLC.
• There are no specific formation needs for the group right now. However, we have discussed getting a refresher on Lightworks for the group and some of the newer members
• We ask the DH-CLC community for your prayers that the group continues to grow closer to God and deepen our relationship with Jesus. We know that as part of that journey we also strengthen the bond and love we have for one another.

 

 Hè 2015  

1989
Sau từ trái: Trí, Mai, Huân, Thiện, Hiền, Tiệp, Linh, Cha Chí, Chung
Giữa từ trái: Mai-Linh, Vui, Phượng, Thảo, Thanh, Thoa, Khiêm, Thy
Trước từ trái: Mai, Cha Phong, Cha Chữ, Nga, Li, Châu, Mimi

 8-2015         
 

    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoNối Kết | Mục Lục | Photo Album