Clockwise từ trái: Anh Phương, Thục Trinh, Hồng, Anh Vinh, Liêm, Trâm, Kim Thanh, B́nh

Nhóm Chestnuts
Virginia

 

Địa Phương:
Annandale, Virginia. Thuộc vùng Đồng Hành Đông Bắc

Bắt đầu:
Sau khóa tĩnh tâm (05/2013) Thao Luyện Nhẹ Nhàng cuối tuần tại Smithfield, VA với cha Dominic Nguyễn Hùng, một số các anh chị em cùng thao thức có cơ hội t́m hiểu sâu xa hơn về lối sống Đồng Hành. Theo lời mời gọi của anh Lê Thanh Liêm, nhóm Chestnuts đă chính thức ra đời vào ngày 21 tháng 10, 2013.

Điều Hợp Viên:
chị Hoàng Thục Trinh

Thành viên:
Các anh chị em trong nhóm gồm có: Anh Liêm, chị Anh Vinh, chị Anh Phương, chị B́nh, chị Kim Thanh, chị Trâm (North Carolina), Chị Thục Trinh và chị Hồng.

Sinh Hoạt:
Nhóm họp mỗi tháng một lần tại nhà anh chị Liêm/Anh Vinh.

Nhu cầu:
Nhóm muốn đào sâu để t́m hiểu Thiên Chúa hiện diện thế nào trong cuộc sống của ḿnh và làm sao có thể lắng nghe được tiếng Chúa qua anh chị em trong nhóm: “Emmanuel- Chúa ở cùng chúng ta.” Mong ước của nhóm gồm 3 điểm:
1. Liên hê mật thiết với Chúa
2. Yêu mến Giáo Hội
3. Tham gia vào sứ mệnh của Đức Ki-Tô

Ơn Xin:
Lạy Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí:
• Xin cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa
• Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để con biết chọn phần tốt nhất và hiểu rỏ mục đích đời con
• Xin đừng để con quá bận tâm về những chuyện phụ thuộc, cho con được thoát khỏi những trói buộc của thế gian để con có được một tấm ḷng như một tờ giấy trắng để Chúa có thể ngự trị hoàn toàn trong con. Amen

 

chị Hoàng Thục Trinh cung cấp - Hè 2015  

 

    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoNối Kết | Mục Lục | Photo Album