Từ trái, hàng đầu : anh chị Việt-Hạnh
Hàng ngồi : Kim Liên, chị Thương, Huyền Trang (vợ a Trinh), Thiên Nga, chị Nhung, chị Uyên
Hàng đứng: a Trinh, anh chị Tài - Như Liên, anh chị Hào-Bảo Điền, Giang

Nhóm T.I.M.
Montréal, CANADA

 

Địa Phương:
Montréal, Quebec, Canada

Trưởng và Phó phụ trách nhóm:
chị Hà Bảo Điền và anh Trương Anh Tài

Nguồn gốc:
Nhóm Nhóm chính thức thành lập vào năm 2005

Sinh Hoạt:
Nhóm sinh hoạt 3 tuần một lần vào cuối tuần (thứ bảy hoặc chủ nhật)

Ao Ước:
Xin nhóm được luôn hiệp nhất và tiếp tục thương yêu nhau qua những cái không đồng nhất.
Xin cho nhóm biết chọn Chúa làm tâm điểm của đời sống. (K Liên )
Xin được luôn ư thức sự hiện diện của Chúa ở mọi nơi và trong mọi sự .
Xin cho nhóm được sẵn sàng phó thác và lựa chọn t́nh thương Thiên Chúa thay v́ kết quả hoa trái trong những sứ vụ đươc sai đi

 

Tháng 10/2015  

 

    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoNối Kết | Mục Lục | Photo Album