Nhóm Gia Đ́nh Lữ Hành
Orange County, CA

  

Địa phương:
Orange County, California. Vùng: Đồng Hành Tây Nam..

Điều Hợp Viên:
Anh Nguyễn Hoàng Peter (714-653-2184, peter@m2hn.com)

Nhóm Viên và các con:
1. Trung Phạm – Dung Sophie Nguyễn, và con.
2. Kỳ Nguyễn – Thoa Nguyễn, và hai cháu (hiện nay thuộc nhóm mới Suối Thiêng)
3. Tân Đặng – Hân Trần, và ba cháu.
4. Tuấn Phạm – Hằng Phạm, và ba cháu.
5. Hoàng Nguyễn – Mai Nguyễn, và hai cháu.
6. Lộc Nguyễn – Hải Nguyễn, và bốn cháu.
7. Phụng Lê – Giang Phạm, và ba cháu.
8. Hiệp Nguyễn – Thảo Nguyễn, và hai cháu.
9. Đức Nguyễn – Trang Nguyễn, và hai cháu.
10. Linh-Thi Nguyễn, và năm cháu.
11. Liêm Vơ – Hải Không, và ba cháu.

Lịch Sử Nhóm Lữ Hành:
Sau kỳ họp mặt vùng tại Idyllwild năm 2011, theo lời mời gọi của một số các anh chị trong nhóm Đàn Voi và Ra Khơi, với ḷng ao ước muốn phát triển đời sống tâm linh và t́m nơi sinh hoạt cho các cháu. Vào gần cuối năm 2011, hai nhóm Ra Khơi và Đàn Voi đă bắt
tay và đồng ư nhập vào một nhóm và lấy tên là Gia Đ́nh Lữ Hành. Đặc thù của nhóm Gia Đ́nh Lữ Hành là các anh chị tham gia đều có gia đ́nh và có con. Trong thời gian đầu, anh chị Trung Dung đă hướng dẫn nhóm rất nhiều về cách thức của buổi họp, cách chia sẻ tâm linh, và tổ chức các buổi huấn luyện (formation) để giúp nhóm hiểu về Nguyên Tắc Căn Bản, ơn gọi CLC Đồng Hành, điều hợp viên Thao Luyện Nhẹ Nhàng, v.v.

Sinh Hoạt:

  • Nhóm sinh hoạt hai tuần một lần vào tối thứ Sáu, với mục đích là cầu nguyện với Thánh Kinh và chia sẻ tâm linh. Nhóm họp lúc nào cũng có 3 chương tŕnh song song (tracks) cho người lớn (adult track), các cháu tuổi teens và pre-teens (teen track), và các cháu bé (kid track). Các bố mẹ thay phiên nhau thành lập chương tŕnh cho người lớn, và hướng dẫn chương tŕnh các cháu bé. Các cháu trong nhóm teen tự lo chương tŕnh cho ḿnh với sự giúp đỡ của một vài em trong nhóm Hạt Cải.
  • Trong mỗi năm nhóm cố gắng tổ chức 2-4 chương tŕnh huấn luyện bao gồm cách thức họp nhóm, discernment, examen, etc….
  • Những huấn luyện và sinh hoạt khác các nhóm viên và gia đ́nh hay tham dự hằng năm: SEED retreat, LA & OC Religious Education Congress, ĐHTN activities, GĐLH Valentine dinner, GĐLH Christmas party.

Ơn Xin:
Nhóm GĐLH mong ước tất cả mọi gia đ́nh trong nhóm được kết thân với Chúa và tha nhân, sống theo tinh thần Linh Đạo I-Nhă và đi theo đường lối sống CLC.

 Các cặp từ trái: Phụng-Giang, Tân-Hân, Hiệp-Thảo, Trung-Dung, Kỳ-Thoa,
Cha Đoàn,
Liêm-Hải, Hoàng-Mai, Lộc-Hải, Tuấn-Hằng, Đức-Trang  

 

(9- 2015)      
 

    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoNối Kết | Mục Lục | Photo Album