Sau từ trái: Anh Hải, Anh Thái, Anh Tân, Anh Oánh, Anh Ngọc, Anh Tùng
Trước từ trái:
Chị Nga, Chị Thụy, Chị Diệp, Chị Chinh, Chị Huệ, Chị Thùy
 

Nhóm Ephata
Houston, Texas

 

Địa Phương:
Houston, Texas - Vùng: Trung Tây

Khởi đầu:
Nhóm sinh hoạt năm 2006. Từ những khóa Linh Thao. ACE kết thân v́ có cùng ao
ước muốn giữ ngọn lửa tâm linh của LT với nhau. Sau đó được chị Mộng Hằng hướng dẫn t́m hiểu về Linh đạo Thánh I-Nhă và lối sống Đồng Hành.
    Sau một thời gian cầu nguyện và nhận định, năm 2008 Nhóm chính thức lấy danh xưng là Nhóm Ephata. Ư nghĩa của nhóm: Cùng ao ước được NGHE, học hỏi Tin Mừng, Linh đạo I-Nhă, lối sống ĐH để ra đi chia sẻ, NÓI với mọi người. Nhóm gặp nhau 2 tuần 1 lần. Nhóm mong được huấn luyện trở thành ĐHV Thao Luyện Nhẹ Nhàng. Với mục đích đem hoa trái này đến các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành.

Ơn Xin:
Xin cho nhóm trọn vẹn gắn bó với nhau mỗi ngày một HƠN. Để cùng một bước đi, cùng một nhịp tim và cùng một hơi thở với Cộng Đoàn Đồng Hành - CLC

 Giữa: anh Công (áo vàng) và chị Nga

 9-2015         
 

    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoNối Kết | Mục Lục | Photo Album