Không phải người có tội biết tự quay về với Thiên Chúa để xin tha thứ, nhưng chính Thiên Chúa chạy đi t́m kiếm người tội lỗi và đem về với Ngài.

• • •

Có những người nói rằng: "Tôi tội lỗi xấu xa qúa mức, Thiên Chúa tốt lành sẽ không thể tha thứ được."  Đó là một lời nói hết sức phạm thượng. V́ đă đặt một giới hạn cho ḷng nhân từ của Thiên Chúa.

• • •

Những cám dỗ đáng sợ nhất, làm mất nhiều linh hồn mà người ta không thể ngờ, là những cám dỗ để chỉ biết nghĩ đến chính ḿnh, những tư tưởng đề cao ḿnh, những sự khen ngợi về những ǵ ḿnh đă thực hiện được, những lời người ta nói tốt về ḿnh.

   
 
 
 

Đồng Hành | Tu Đức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tài Liệu | Đức Tin và Đời Sống | ĐH Forum | Nối Kết | Mục Lục |