Đức Tin & Đời Sống


Đức Maria Vô Nhiễm ...
Mầu nhiệm Phục Sinh
Rôma bối cảnh lịch sử
Vai tṛ của Thánh Thần

 


 

 
Trang chính

 
   
 

Vai Tṛ của Thánh Thần trong Giáo Hội
 

   
  

   

Trích Hiến Chế tín lư Ánh Sáng Muôn Dân [Lumen Gentium]
của Công Đồng Vaticanô II về Giáo Hội (số 4 và 12)

(4) Một khi công tŕnh Cha trao cho Con phải thi hành ở trần gian đă hoàn tất, th́ Thánh Thần được sai đến trong ngày lễ Ngũ Tuần, để không ngừng thánh hóa Giáo Hội, và như thế nhờ Đức Kitô các kẻ tin được đến cùng Cha trong một Thánh Thần duy nhất. Chính Người là Thần Khí ban sự sống, hay nói khác đi, là mạch nước vọt lên, đưa tới sự sống đời đời; nhờ Người, Cha làm cho những kẻ đă chết v́ tội, được sống cho tới khi làm cho thân xác phải chết của họ, được sống lại trong Đức Kitô.

Thần Khí ở trong Giáo Hội và trong ḷng các tín hữu như trong đền thờ; nơi họ, Người cầu nguyện và làm chứng họ là nghĩa tử của Thiên Chúa. Thần Khí dùng phẩm trật và các đặc sủng khác nhau mà dạy dỗ, hướng dẫn và điểm tô Giáo Hội bằng hoa trái dồi dào; đồng thời dẫn Giáo Hội tới sự thật toàn vẹn và làm cho nên hiệp nhất trong t́nh hiệp thông và trong việc phục vụ.

Thần Khí ở trong Giáo Hội và trong ḷng các tín hữu như trong đền thờ; nơi họ, Người cầu nguyện và làm chứng họ là nghĩa tử của Thiên Chúa.

Nhờ sức mạnh của Tin Mừng, Thần Khí trẻ trung hóa Giáo Hội, canh tân không ngừng và dần dà đưa Giáo Hội tới chỗ kết hợp trọn vẹn với Đức Lang Quân. Qủa vậy, Thần Khí và Hiền Thê nói với Chúa Giêsu: Xin ngự đến.

Như thế, Giáo Hội toàn cầu xuất hiện như đoàn dân được quy tụ thành một, nhờ được thông phần hiệp nhất giữa Cha, Con và Thánh Thần.

(12) Dân Thánh Thiên Chúa cũng tham dự vào chức vụ ngôn sứ của Chúa Kitô bằng cách phổ biến chứng từ sống động về Người, nhất là qua đời sống đức tin và đức ái, và dâng lên Thiên Chúa hy lễ ca tụng, hoa trái của những miệng lưỡi ngợi khen thánh Danh Người. Cộng đồng các tín hữu, được xức dầu bằng Thánh Thần không thể sai lầm trong đức tin của ḿnh và biểu lộ đặc tính riêng biệt này nhờ một cảm quan siêu nhiên của đức tin mà toàn dân Thiên Chúa có được, khi bày tỏ mối đồng tâm nhất trí, từ các giám mục cho đến người giáo dân b́nh thường, về các vấn đề thuộc đức tin và phong hóa.

Qủa vậy, nhờ cảm quan đức tin đức tin ấy, cảm quan do Thần Khí sự thật khơi lên và duy tŕ th́ dân Thiên Chúa đón nhận, không phải lời của người phàm, nhưng lời của Thiên Chúa, dưới sự hướng dẫn của huấn quyền mà họ vẫn trung thành vâng phục. Họ một niềm gắn bó với đức tin đă một lần được truyền lại cho các thánh; nhờ biết phán đoán một cách đúng đắn mà họ đi sâu hơn vào đức tin và áp dụng đầy đủ hơn trong cuộc sống.

Ngoài ra, cũng chính Thánh Thần không những dùng bí tích và thừa tác vụ mà thánh hóa và hướng dẫn cũng như trau dồi dân Thiên Chúa bằng các nhân đức, lại c̣n "phân phối những ơn riêng giữa các tín hữu thuộc mọi cấp bậc, phân chia cho mỗi người tùy theo ư ḿnh" (1 Cor, 12:11). Nhờ những ơn riêng đó, Người làm cho họ thích hợp và sẵn sàng lănh nhận nhiều công tác và nhiệm vụ khác nhau, hầu đổi mới và xây dựng Giáo Hội cho ngày thêm phát triển như có lời chép: Thần Khí tỏ ḿnh ra nơi mỗi người một cách, là v́ ích chung (1 Cor. 12:7).

Những đặc sủng đó đó dù rất đặc biệt hay b́nh thường và phổ thông hơn phải được đón nhận với niềm tri ân và hoan hỷ, v́ những ơn đó rất thích hợp và hữu ích để đáp ứng các nhu cầu của Giáo Hội.

• • •

(4) When the work which the Father gave the Son to do on earth was accomplished, the Holy Spirit was sent on the day of Pentecost in order that He might continually sanctify the Church, and thus, all those who believe would have access through Christ in one Spirit to the Father. He is the Spirit of Life, a fountain of water springing up to life eternal. To men, dead in sin, the Father gives life through Him, until, in Christ, He brings to life their mortal bodies. The Spirit dwells in the Church and in the hearts of the faithful, as in a temple. In them He prays on their behalf and bears witness to the fact that they are adopted sons. The Church, which the Spirit guides in way of all truth and which He unified in communion and in works of ministry, He both equips and directs with hierarchical and charismatic gifts and adorns with His fruits. By the power of the Gospel He makes the Church keep the freshness of youth. Uninterruptedly He renews it and leads it to perfect union with its Spouse.  The Spirit and the Bride both say to Jesus, the Lord, "Come!" 

(12) The holy people of God shares also in Christ's prophetic office; it spreads abroad a living witness to Him, especially by means of a life of faith and charity and by offering to God a sacrifice of praise, the tribute of lips which give praise to His name. The entire body of the faithful, anointed as they are by the Holy One, cannot err in matters of belief. They manifest this special property by means of the whole peoples' supernatural discernment in matters of faith when "from the Bishops down to the last of the lay faithful" they show universal agreement in matters of faith and morals. That discernment in matters of faith is aroused and sustained by the Spirit of truth. It is exercised under the guidance of the sacred teaching authority, in faithful and respectful obedience to which the people of God accepts that which is not just the word of men but truly the word of God. Through it, the people of God adheres unwaveringly to the faith given once and for all to the saints, penetrates it more deeply with right thinking, and applies it more fully in its life.

It is not only through the sacraments and the ministries of the Church that the Holy Spirit sanctifies and leads the people of God and enriches it with virtues, but, "allotting his gifts to everyone according as He wills, He distributes special graces among the faithful of every rank. By these gifts He makes them fit and ready to undertake the various tasks and offices which contribute toward the renewal and building up of the Church, according to the words of the Apostle: "The manifestation of the Spirit is given to everyone for profit". These charisms, whether they be the more outstanding or the more simple and widely diffused, are to be received with thanksgiving and consolation for they are perfectly suited to and useful for the needs of the Church.


 


 

 

 

Đồng Hành | Tu Đức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tài Liệu | Đức Tin và Đời Sống | Nối Kết | Mục Lục |