Hăy yêu mến trước đă rồi hẵng làm những ǵ muốn làm - Thánh Augustinô

 
Trang chính Lich Trinh LT
 


LỊCH TR̀NH 2015
HOA KỲ & CANADA

 

 

Ngày

 

Tổ Chức tại

Linh Hướng

Liên Lạc

Tháng 1

       

30-1 tới
1-2

Linh Thao 5 Ngày
Saint Clare's Retreat Ctr.,
Soquel, CA
Cha Nguyễn Công Chánh, S.J. ghiten@linhthao.org
30-1 tới
4-2
  Linh Thao 7 Ngày
Saint Clare's Retreat Ctr.,
Soquel, CA
Cha Nguyễn Công Chánh, S.J.

ghiten@linhthao.org

     

Tháng 2

 
27-
1 tháng 3
Ban Huấn Luyện Đồng Hành
Houston, TX
Cha Nguyễn Hùng S.J.
   

Tháng 3

 
7-8 Ban Huấn Luyện Đông Bắc
763 Iris Lane

Media, PA 19063

Ghi danh theo link này:
jotform.us

20-22 Tĩnh Tâm với thánh Mat-thêu
"Tin Mừng của sự tha thứ"
Sacred Heart Retreat House
Sedalia, CO
Cha Phạm Đức Hạnh SJ

cô Theresa 303.688.4198, ext 122
 

     
Tháng 4    
10-12 Linh Thao "Hôn Nhân Gia Đ́nh"
Saint Clare's Retreat Ctr.,
Soquel, CA
Cha Phạm Trung Hưng, S.J. và các Cha & các Thầy Ḍng Tên ghiten@linhthao.org
17-19 Tĩnh Tâm với thánh Mac-cô
"Tin mừng trong cơn quẫn bách"
Sacred Heart Retreat House
Sedalia, CO
Cha Phạm Đức Hạnh SJ cô Theresa 303.688.4198, ext 122
 
   
Tháng 5  
28-31

ĐẠI HỘI ĐỒNG HÀNH-CLC
Gilmary Retreat Center,
601 Flaugherty Run Rd.
Coraopolis, PA.

Cha Nguyễn Hùng, S.J.
Cha Élizaldé Thành, SJ
Cha Jim Borbely S.J.
TBA
31 tháng 5 đến
3 tháng 6
SDTV workshops
Gilmary Retreat Center,
Pittsburgh PA
Cha Élizaldé Thành, SJ Chị Mộng Hằng
monghang@yahoo.com
   
Tháng 6    
5-7   Linh Thao Cuối Tuần
Vallombrosa Retreat Ctr.,
Menlo Park, CA
Cha Nguyễn Thế Minh, S.J. ghiten@linhthao.org
5-7   Linh Thao Cuối Tuần
Ḍng Chúa Cứu Thế
Houston, TX
Cha Nguyễn Trọng Tước, SJ chị Kim Bang 281.893.3603
5-10   Linh Thao 5 Ngày
Nhà Tĩnh Tâm Lê thị Thành
Waller, TX
Cha Élizaldé Thành, SJ nhatinhtamlethithanh.org
5-10   Linh Thao 5 Ngày
Vallombrosa Retreat Ctr.,
Menlo Park, CA
Cha Nguyễn Thế Minh, S.J. ghiten@linhthao.org
11-14   Tĩnh Tâm Hôn Nhân Gia Đ́nh
Nhà Tĩnh Tâm Lê thị Thành
Waller, TX
Cha Nguyễn Trọng Tước, SJ chị Kim Bang 281.893.3603
13-14   Khóa HL Điều Hợp Viên TLNN
Giáo Xứ Máu Châu Báu Chúa, NJ
Mục Vụ TLNN Anh Chị Kim Hoa
tamanhlinh@gmail.com
14-19   Linh Thao 5 Ngày
Nhà Tĩnh Tâm Lê thị Thành
Waller, TX
Cha Élizaldé Thành, SJ nhatinhtamlethithanh.org
14-21   Linh Thao 7 Ngày
Nhà Tĩnh Tâm Lê thị Thành
Waller, TX
Cha Élizaldé Thành, SJ nhatinhtamlethithanh.org
16-23   Linh Thao 7 Ngày
Saint Clare's Retreat Ctr.,
Soquel, CA
Cha Nguyễn Thế Minh, S.J ghiten@linhthao.org
26-28   Silent Retreat in English
San Damiano Spiritual Life Center 
White Post, VA
Cha Élizaldé Thành, SJ Office of Multicultural Ministries,
Diocese of Arlington, Virginia
703.841.3888
 28-6 đến 7-6   Linh Thao 3 Ngày & 7 Ngày Cha Nguyễn Thế Minh, S.J ghiten@linhthao.org
     
Tháng 7  
9-12   S.E.E.D Tây Nam TBA

TBA

16-19   Linh Thao 3 ngày
Notre Dame Mission Center
Ipswich, MA
Cha Nguyễn Trọng Tước, SJ

Tố Uyên 508.414.1102
jtran@jfwhite.com
 

19-25   Linh Thao 6 ngày
The Griffin Center,
Milwaukie, Oregon
Cha Nguyễn Thế Minh, S.J Anh Tuấn: 206-755-4598 - tonyphung@hotmail.com
Chị Kính: 503-816-5205 - kinh25@gmail.com
Anh Cường: 425-246-6828 - cungo@comcast.net
  Thông Báo:
Do t́nh h́nh sức khoẻ của cha Nguyễn Trọng Tước, các khóa LT của cha ghi sau đây đă phải hủy bỏ
23-26   Linh Thao 3 ngày
Mariawald Renewal Center
Reading, PA

Cha Nguyễn Trọng Tước, SJ

Hang Minh
mhang01@hotmail.com
 

24-26   S.E.E.D. NorCal 1
Camp MayMac, Felton Ca
  Loan Pham 925.785.4258
Vi Tran 408.605.0251
  Web site
   
Tháng 8  
7-9 Linh Thao 3 Ngày
De Paul Evangelization
Montebello, CA
Cha Nguyễn Trọng Tước, SJ

Thuy Hương 909.525.3150
gioitrevietnam2014@gmail.com
 

13-16 LT 3 ngày
San Damiano
Spiritual Life Center
White Post, Virginia
Cha Ngô Chí, SJ

Quỳnh Hương
daoqhuong@gmail.com

20-25 LT 3-5 ngày
Quest Haven,
San Marcos, CA
Cha Nguyễn Chánh, SJ

bantinhtam@yahoo.com
 

 
Tháng 9  
18-20   Linh Thao 3 ngày
St. Raphaela Center
Haverford, PA

Cha Hoàng Tiến Đoàn, SJ

Uông Nguyễn
uong3@yahoo.com
   
Tháng 10  
1-4   3-day Retreat
For Young Adults
San Zang Retreat Center
Cha Ngô Chí, SJ hlpham2000@yahoo.com
 
2-4   Linh Thao Cuối Tuần
Vallombrosa Retreat Ctr.,
Menlo Park, CA
Cha Nguyễn Trọng Tước, SJ ghiten@linhthao.org
   
Tháng 11  
12-15   Linh Thao 3 ngày
Nhóm Nazarét, AZ
Redemptorist Renewal Center, AZ
TBA Nhóm Nazarét
 
Tháng 12      
         

(Cập nhật hóa: July 22, 2015)

 

Đồng Hành | Trang Chính | Tu Đức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tài LiệuNối Kết | Mục Lục |