I beg you, my Lord, to remove anything which separates me from you, and you from me - Blessed Peter Faber SJ


 

PHONG TRÀO ĐỒNG HÀNH
80 Camino del Oro
Rancho Santa Margarita, CA 92688-3139


San Juan Bautista, California
Ngày 31 tháng 12 1999
 

Quyết Định Của Đại Hội Đồng Hành 1999
Về Việc Gia Nhập Cộng Đoàn Đồng Hành Thế Giới
 

Đại Hội đă đồng thanh quyết định làm đơn chính thức trở thành Thành Viên của Cộng Đoàn Đồng Hành Thế Giới (World Christian Life Communities).

Quyết định trên mang ư nghĩa là một số nhóm đă hiểu rơ ơn gọi và lối sống Đồng Hành, được diễn tả trong Nguyên Tắc Căn Bản và đă chọn lối sống nàỵ 

Cụ thể hơn:

 
Họp thường xuyên để cùng nâng đỡ nhau mang đức tin vào cuộc sống hằng ngày, đặc biệt qua sự chia sẻ kinh nghiệm sống trong nhóm.
 Hằng năm tham dự linh thao, rồi dần dần làm linh thao dài ngày hơn (5, 8 ngày và qua bốn giai đoạn).
 Ngoài bổn phận cá nhân, khi có thể, cùng dấn thân phục vụ tha nhân.
 
Nhóm nên có vai tṛ bạn đường nhóm khi điều kiện cho phép.
 Ban Huấn Luyện địa phương, vùng và trung ương sẽ đáp ứng và nâng đỡ những nhóm chưa sẵn sàng nhưng ao ước t́m hiểu sâu xa hơn ơn gọi này.
 
Các nhóm khác vẫn thuộc về Đại Gia Đ́nh Đồng Hành.
 Phong Trào luôn tôn trọng nhịp sống của các nhóm.


Thay mặt Đại Hội:

Cựu Trưởng nhóm:
Văn Đ́nh Tuấn

Tân Trưởng Nhóm:
Phạm Hữu Quang

Lm Tuyên úy:
Lê Quốc Tuấn SJ

Đồng Hành | Tu Đức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tài Liệu | Chia sẻ Tin Mừng | Nối Kết | Mục Lục |