CHÚNG TA ĐANG Ở ĐÂU?
Để giúp chúng ta lượng giá năm vừa qua
[Progessio – January 1973.1]


Những câu hỏi dưới đây cốt ư giúp chúng ta lượng giá năm [1972] vừa qua. Cách bắt đầu tốt nhất là các thành viên cầu nguyện với những câu hỏi này trong nhiều ngày trước, sau đó chia sẻ với nhau trong một buổi họp trong tinh thần lắng nghe những ánh sáng mỗi người nhận được trong khi cầu nguyện. Như vậy lượng giá sẽ vừa là cá nhân, vừa là cộng đoàn. Một đề nghị: trước khi bắt đầu duyệt xét lại đời sống cộng đoàn, nên dành vài phút thinh lặng và cầu nguyện, v́ đây không phải là lượng giá nghề nghiệp, nhưng là một việc nhận định chúng ta đang ở đâu trước mặt Chúa. Ba phần chính của lượng giá là sự hiệp nhất, bao gồm ơn gọi CLC, và lối sống CLC.
 

1. Sống Ơn Gọi của chúng ta

 • Tôi có hiểu là ơn gọi CLC dẫn đến một cam kết vĩnh viễn bao gồm:
  - một món quà tận hiến chính ḿnh cho Chúa?
  - một quyết định sống theo lối sống CLC?
  - sống trong cộng đoàn và qua cộng đoàn?
 • Đối với tôi Thiên Chúa có phải là Alpha và Omega (khởi đầu và tận cùng), là trung tâm của tất cả mọi sự?
  Tôi có vững tin vào Chúa Kitô? Đối với tôi, Chúa Giêsu là Đường, Sự Thật, và Đời Sống đến mức độ nào?
 • Đối với tôi, Giáo Hội có thật sự là “Thân thể của Đức Kitô” hay không? Tôi có yêu mến Giáo Hội, phấn đấu để làm chứng nhân cho T́nh Yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại không? Tôi có khôn ngoan chân thành vâng lời những người có thẩm quyền trong Giáo Hội không?
 • Bí tích Thánh Thể có phải là tâm điểm đời sống Kitô hữu của tôi? Tôi có tham dự Thánh lễ một cách trọn vẹn, và mỗi ngày nếu có thể không?
 • Tôi có lănh nhận Bí Tích Ḥa Giải thường xuyên, và trong thái độ giúp cho tôi tiếp tục biến đổi không?
 • Đời sống cầu nguyện, nhất là với Kinh Thánh, có phải là một phần trong cuộc sống hằng ngày của tôi? Súc tích và có chiều sâu? Thích ứng với đời sống b́nh thường?
 • Tôi có lớn lên trong tinh thần nhận định qua Phút Hồi Tâm của mỗi ngày
 • Tôi có cố gắng t́m sự linh hướng cá nhân khi có thể, đồng thời qua một nhóm khi tôi cần?
 • Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, có phải là gương mẫu một con người trưởng thành và tự do cho tôi không? Tôi cầu nguyện và noi gương Đức Mẹ thế nào?
 • Tôi có thực hành lời mời gọi theo Đức Kitô, bằng cách giản dị hóa đời sống? Bằng cách nào tôi đóng góp của cải vật chất để xây dựng Nước Chúa?
 • Tôi phát triển những khả năng và kỹ năng của tôi ra sao để làm nhân chứng cho Đức Kitô hiệu quả hơn?
 • Tôi có thường xuyên tham dự những buổi họp CLC? Tôi có chuẩn bị kỹ càng cho những buổi họp này không?
 • Trong năm vừa qua, cuộc sống đời và đạo của tôi có thực sự thống nhất và bổ xung cho nhau?
 • Kinh nghiệm Linh Thao của tôi có được đổi mới về chiều rộng cũng như chiều sâu và là một sức sống cho tôi trong đời sống hằng ngày không?


2. Ơn Gọi của chúng ta: Đời sống Cộng Đoàn và Nhận Định

 • Cộng đoàn CLC - trong năm vừa qua có sống như là một cộng đoàn hơn là một tổ chức, cơ quan hành chánh? Trong những buổi họp có những chia sẻ sâu đậm giữa các thành viên về đức tin, về cầu nguyện, về những kinh nghiệm của đời sống? Và những chia sẻ này dẫn họ đi sâu vào tinh thần nhận định?
 • Cho đến mức nào và bằng cách nào, các thành viên của Cộng Đoàn chia sẻ vật chất của cải? Khả năng cá nhân và kỹ năng nghề nghiệp? Các thành viên trợ giúp nhau trong các nhu cầu nào?
 • Cộng Đoàn chúng ta có quan tâm đến việc quảng bá ơn gọi CLC, và có đủ khả năng để kết nạp những người có ḷng ao ước và giúp họ lớn lên trong ơn gọi? Bầu khí và đặc nét của Cộng Đoàn có là một h́nh ảnh hấp dẫn đối với giới trẻ không?
 • Tiêu chuẩn nào được dùng cho sự cam kết trọn của Cộng Đoàn? Có một chương tŕnh rơ ràng để chuẩn bị cho các thành viên hay không? Linh Thao có phải là phần chính không? Chương tŕnh chuẩn bị này có đầy đủ? cân bằng? và bao gồm sự tham gia cụ thể của những người tham dự?
 • Các buổi họp, quyết định, thông tin của Cộng Đoàn - có biểu hiệu sự đóng góp của nhiều người, phản ảnh cụ thể CLC là một cộng đoàn giáo dân, với trách nhiệm giáo dân là yếu tố nổi bật không?
 • Nhóm chúng ta đă tham dự vào các sinh hoạt CLC toàn quốc chưa (qua báo chí, các buổi họp, chia sẻ) ?
 • Là thành viên của CLC thế giới, cộng đoàn chúng ta phản ảnh sự đóng góp của ḿnh như thế nào? Xử dụng tờ PROGRESSIO [và/hoặc COMIGO]? Tham dự các hội họp CLC? Chia sẻ với CLC của các quốc gia khác qua thư từ, thăm viếng, hoặc trao đổi ư kiến và vật chất tài nguyên?


3. Ơn Gọi của chúng ta: Sứ Mệnh Tông Đồ và Cam Kết cho Chân Lý:

 • Các thành viên có quen thuộc với những chỉ dẫn và tài liệu của Giáo Hội, trong mức độ hoàn cầu hoặc địa phương?
 • Là một Cộng Đoàn, chúng ta đă lớn lên như thế nào trong sự hiểu biết về các vấn đề quốc gia và hoàn cảnh địa phương (xă hội, chính trị, kinh tế, tâm linh), và các nhu cầu hiện tại?
 • Chúng ta có dùng nhận định cộng đoàn để xác định những mục vụ tông đồ ưu tiên cho cộng đoàn (cả về phương diện cá nhân và cộng đoàn)? Hiệu quả ra sao?
 • Cộng Đoàn chúng ta hoặc các thành viên, trong hành động, có đặc biệt nhắm đến việc loại bỏ các nguyên nhân gây ra các bất công xă hội?
 • Làm thế nào để các thành viên trong cộng đoàn thêm ý thức và tham dự vào những vấn đề chính trị?
 • Cộng đoàn của chúng ta có lưu tâm đủ đến việc bảo vệ chân lý và giải thoát con người khỏi những bất công trong thế giới hôm nay?
 • Ngoài phạm vi của sự giải thoát và phát triển, có những nhu cầu phục vụ tông đồ nào trong vùng chúng ta? Cộng đoàn chúng ta có đang cố gắng đáp lại những nhu cầu đó không?

Duyệt xét, sửa lại đă xong, tôi - và Cộng Đoàn chúng ta- đă sống tốt như thế nào ơn gọi CLC của ḿnh? Làm thế nào để tôi - và chúng ta - sống tốt hơn?


PROGRESSIO
January 1973—1
 

       English Version


 
    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoNối Kết | Mục Lục | Photo Album