Lectio Divina


Là một phương pháp cầu nguyện bắt nguồn từ các đan viện xưa, hiện tại Lectio Divina được phổ biến trong các cộng đoàn tín hữu. Trên nguyên tắc, th́ trong phương pháp cầu nguyện này chúng ta diễn tiến theo ba bước, nhưng trong thực tế, khó mà phân biệt ba giai đoạn. Song, phân chia như thế giúp ích hơn cho người muốn làm quen với phương pháp đọc Kinh Thánh này:

1.- Đọc bản văn (Lectio). Trước tiên hỏi: Bản văn này nói ǵ? Chú ư đọc từng chủ từ và động từ để t́m hiểu những lời được viết dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Tuy đôi khi đoạn Kinh Thánh quá quen thuộc, đọc đi đọc lại để đi sâu vào ư nghĩa thật của nó. Đọc chầm chậm từng câu. Sau mỗi câu, buông sách xuống, đọc thầm câu đó trong ḷng và để câu đó vang trong ḷng vài lần. Nguyện xin Thần Khí mở mắt thấy được ư nghĩa sâu xa của bản văn.

Bước đầu 'đọc' (lectio) mở đường cho bước sắp tới 'suy niệm' (meditatio), chứ chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Bước đầu tiên này được kéo dài nhiều hay ít tuỳ nhu cầu: ngắn quá th́ suy niệm sẽ chẳng có kết quả, lâu quá th́ không c̣n th́ giờ suy và chiêm niệm.

2.- Suy niệm (Meditatio) về những giá trị được bản văn nêu lên. Nghiền ngẫm bản văn để t́m ư nghĩa của nó cho cuộc sống cá nhân và cộng đoàn. Bản văn mang đến những giá trị nào về cách suy nghĩ và hành động của người kitô hữu? Bản văn này nói với tôi điều ǵ? Suy niệm không chỉ với đầu óc mà c̣n bằng trái tim, bởi v́ những giá trị đó có thể đánh động ḷng ḿnh. Ư nghĩa sâu xa của những lời này là ǵ? Qua bản văn này, Đức Giê-su mời tôi sống như thế nào? Lời Chúa có thể biến đổi cuộc sống.

Không nên kéo dài phần suy niệm nhiều, kẻo cảm thấy măn nguyện v́ đă hiểu ư nghĩa sâu và rộng của bản văn. Thấu hiểu chưa chắc là áp dụng cho cuộc sống. Khi cầu nguyện, Chúa mở mắt và soi sáng, nhưng Ngài muốn dẫn chúng ta xa hơn, là 'thực thi công b́nh, quư yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa' (Mk 6,8).

3.- Chiêm niệm (Contemplatio). Sau khi đọc chậm đoạn Thánh Kinh, nhắm mắt để cho hoạt cảnh diễn lại trong tâm trí ḿnh. Mục đích là nhập vào cảnh, nghĩa là làm sao để thấy ḿnh trong cảnh để nh́n, nghe, cảm và phản ứng. Một khi đă nhập vào cảnh th́ hăy ở lại trong cảnh cho đến hết giờ. Chúng ta cũng có thể nhập vào vai, nghĩa là làm sao để thấy ḿnh là một nhân vật thực sự trong câu chuyện hoặc tự t́m cho ḿnh một vai mới. Trong khi nhập vai, th́ người cầu nguyện cũng cảm và phản ứng như nhân vật trong đoạn Thánh Kinh. Có thể sẽ tự nhiên nói với Chúa điều ǵ ḿnh cảm thấy lúc đó. Có thể ở lại bên cạnh Chúa để lắng nghe và hưởng những giây phút hạnh phúc bên cạnh Ngài.

Lối cầu nguyện này dẫn đến thờ phượng Chúa trong 'thần khí và sự thật' (Ga 4,24). Đối tượng của chiêm niệm luôn luôn là Đức Giê-su, là Ngôi Lời Chúa Cha. Chúng ta không chỉ trao đổi ư kiến với Chúa mà c̣n nghiền ngẫm Đức Giê-su đang đối xử với Chúa Cha và với tha nhân. Đây là lúc thuận tiện để chúng ta mở ḷng kết hiệp với Thần Khí Chúa và lănh nhận các ân huệ Ngài ban cho: một sức dịu dàng lôi cuốn, ḷng mến yêu và dấn thân theo Đức Giê-su, nước mắt hối hận xin lỗi, tâm t́nh ngợi khen ḷng nhân từ Chúa, lời khẩn cầu cho chính ḿnh, cho nhân loại.

Đây là cuộc gặp gỡ giữa Đấng Tạo Hoá và thụ tạo, giữa hai Cha con, giữa ḷng tự do của Chúa và ḷng tự do của chúng ta. Đây là lúc 'thụ động' nhận lănh, để nhờ Thần Khí thờ phượng, ngợi khen và làm vinh hiển Chúa Cha. Đây là lúc nhường trái tim cho Thần Khí. Đây là một cuộc 'ăn năn trở về' tận gốc, bởi v́ chính Thần Khí soi sáng, tác động và yêu mến Cha trong chúng ta.
 

 
     

 

Đồng Hành | Trang Chính | Tu Đức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tài LiệuNối Kết | Mục Lục |