Never forget that only dead fish swim with the stream - Malcom Muggeridge


Trang chính TLNN

 
 

.

Một vài nhận định ở cuối khóa 


Chương Tŕnh có đáp ứng nhu cầu của tôi không?
-
Yes, my expectations were well met. I came into this training to learn to serve. This training went a step better and gave me a passion for serving.
-
I went with the expectation that I will gain a better understanding of the TLNN structure and Ban Tổ Chức did a great job of providing that information.
...

Hai đề tài hữu ích nhất?
- Các cách cầu nguyện, methods of prayer.
- Cách lắng nghe, reflective listening, thực tập triad (3 vai tṛ)
- Buổi họp mẫu.
- Đề tài về vai tṛ và nhiệm vụ của một ĐHV.
- Grace, ơn xin của mỗi bài cầu nguyện; dynamics và liên hệ của các bài.
...

Tâm t́nh trong tim tôi trong lúc này
- Một tiếng mời gọi
- Wow, overwhelmed a little, but very happy because I've learned oh so much. Happiness, content, anticipation is in my heart now.
- I feel very blessed and loved because of what I've learned and what the DH family has given me.
- Cảm thấy có đủ can đảm và nghị lực để nhận làm ĐHV cho anh em, điều mà tôi rất e ngại lúc ban đầu.
- Được chọn làm facilitator là một blessing to lớn ...
-
I received the gift of passion through  this training most of all. Passion to love God and the passion to serve.
...

Khóa Huấn Luyện ĐHV-TLNN tại Austin TX, 12-14 tháng 12, 2004
Dư Âm của Khóa Huấn Luyện -
Vương Thịnh Nga
 

Đồng Hành | Tu Đức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tài Liệu | Chia sẻ Tin Mừng | Nối Kết | Mục Lục |