Lối Sống Đồng Hành


 • Đồng Hành là Cộng Đoàn Tông đồ
 • Qua Linh Thao Chúa giải phóng tôi
 • T́m Ư Chúa
 • Christian Life Community
 • Đồng tâm nhất trí trong ơn gọi
 • Linh Đạo I-Nhă: một nền linh đạo cho giáo dân
 • Sứ mệnh và phục vụ
 • Phong Trào
  Đại Hội Bresil
  Ánh sáng và bóng tối trong Phong Trào
 


 

 
Trang chính  Lối Sống

 
   
 
Lănh đạo trong
lối sống Đồng Hành

 
   
  

   

Trong tông thư Novo Millennio Ineunte, đoạn 54, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viết: 

"Một thế kỷ mới, một ngàn năm mới đang mở ra trong ánh sáng của Chúa Kitô. Nhưng không phải tất cả mọi người đều thấy được ánh sáng này. Chúng ta có nhiệm vụ rất cần thiết và rất tuyệt vời là trở nên sự "phản chiếu" của ánh sáng đó ... Chúa Kitô đă nói chính Ngài  là "ánh sáng thế gian" (Gn 8:12) và mời gọi các môn đệ trở nên "ánh sáng cho thế gian" (Mt 5:14) Đây là một nhiệm vụ cam go nếu chúng ta ư thức sự yếu đuối của ḿnh mà nhiều khi làm cho chúng ta trở nên lu mờ và đầy bóng tối. Tuy nhiên chúng ta có thể thực hiện được nhiệm vụ này nếu ta biết quy hướng về ánh sáng Chúa Kitô và mở ḷng cho ân sủng của Ngài biến đổi chúng ta thành một tạo vật mới." 

"Chúng con là ánh sáng cho thế gian": Đây là lời mời gọi tuyệt vời để trở nên những người phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô. 

Tôi c̣n nhớ rất rơ đề tài "Leadership the Ignatian Way" trong khóa Cura Personalis đầu tiên. Bốn đặc tính quan trọng đă đổi mới quan niệm về một người lănh đạo theo linh đạo INhă. 

  1. Tất cả chúng ta đều là những người lănh đạo trong mọi nơi và mọi lúc. Dù là giỏi hoặc  dở.

  2. Khả năng lănh đạo đến từ bên trong tâm hồn. Nó vừa do những ǵ tôi thực hiện được vừa do bản chất của tôi: Tôi là ai và tôi làm ǵ.

  3. Lănh đạo không phải là một hành động, hoặc một công việc, hoặc một chức vụ, nhưng là chính cuộc đời của tôi, là cách sống của tôi.

  4. Tôi sẽ chẳng bao giờ hoàn tất công việc tập luyện để trở nên một lănh đạo. Nhưng đây là một tiến tŕnh không bao giờ hoàn tất. 

Chúng ta không ai bẩm sinh là một lănh đạo. Nhưng lănh đạo của Chúa Kitô là một ân sủng, là một sự hợp tác với Ngài, là một lời mời gọi thánh hóa bản thân. 

Người lănh đạo là người biết dùng khả năng của ḿnh để không những ảnh hưởng và tác động người khác làm cho họ ư thức hơn những tài năng, những nét đẹp tâm hồn của họ nhưng c̣n giúp họ biết dùng những tài năng của ḿnh để triển nở, để phục vụ. Bất cứ ai chúng ta gặp đều là một "triển vọng", đều có một ơn gọi trở nên vinh hiển của Chúa.

Lănh đạo là người biết tăng sức cho người khác, gây cảm hứng và lôi cuốn họ sống trọn vẹn. Tiếng Anh có động từ rất thích hợp là "empower" người khác. 

Lănh đạo là người đầy hy vọng và lạc quan v́ mọi sự nơi họ đều quy hướng về Chúa Kitô, chứ không phải về chính ḿnh. Người lănh đạo luôn luôn coi sự sống là một cuộc mạo hiểm đầy bất ngờ nhưng vẫn vững tin v́ họ đang cộng tác với Chúa.  Cha Benedict Groeschel đă có lần nói nếu bạn muốn làm cho Chúa bật cười th́ hăy kể cho Người về chương tŕnh của bạn! Thánh Têrêsa Avila th́ khuyến khích: "Đừng để điều ǵ làm cho bạn bối rối, chỉ một ḿnh Thiên Chúa là đủ!" 

Lănh đạo là người dám ḥa ḿnh với tất cả mọi người kể cả những người bất đồng ư kiến hoặc ngay cả chống đối ḿnh. V́ sức mạnh của họ đến từ trong tâm hồn, giúp họ mở ḷng để có thể hoà hợp và đem mọi người đến với Chúa Kitô như chính Ngài đă làm khi tiếp xúc với các biệt phái, luật sĩ, thu thuế, những người tội lỗi. Sức mạnh trong tâm hồn của họ chính là lời mời gọi của Chúa Kitô: "Hăy lên đường!". Chính Chúa Kitô đă "empower" họ. 

Lănh đạo là người có tâm hồn rộng mở để học nơi chính những người ḿnh muốn giúp đỡ, để nh́n thấy ánh sáng của Chúa Kitô phản chiếu nơi chính những người đó. 

Lănh đạo là người không hoạt động một cách riêng tư, một ḿnh. Nhưng luôn luôn chịu ảnh hưởng của chính những người cùng chí hướng, cùng chung sống cộng đoàn. Nơi cộng đoàn, cuộc sống của họ là một sự luyện tập không ngơi nghỉ. 

Lănh đạo là người luôn luôn đối diện với những yếu đuối của chính ḿnh, nhận biết rằng ḿnh sẽ bị lôi cuốn một cách dễ dàng để theo những cám dỗ của quyền lực, địa vị, vật chất, nói xấu, ghanh tỵ, chán nản và ngay cả bỏ cuộc.  Họ nhận biết rằng sự đeo đuổi của thần Dữ luôn luôn dai dẳng và nhiều khi rất hữu hiệu. Tuy thế sức mạnh của họ luôn luôn ở nơi Phép Thánh Thể và Bí tích Ḥa Giải, nơi nhận định (discernment) và sự nâng đỡ của cộng đoàn. 

Điều quan trọng là tất cả chúng ta cần nhận lănh nhận nhiệm vụ lănh đạo này.  Không có nghiă là phải t́m lấy cho ḿnh một chức vụ, một vai tṛ chỉ huy, tuyên huấn, giảng giải, nhưng là có một thái độ sống, dám làm, dám ảnh hưởng trên người khác để họ phát triển trọn vẹn, dám "empower" người khác. 

Đây là cách chúng ta sống trong ḷng Giáo Hội. Chúng ta đoàn kết trong sứ mệnh để đem Chúa Kitô đến với mọi người, để phản chiếu ánh sáng Chúa Kitô nhờ các phép Bí Tích, nhờ Kinh Thánh, nhờ những ân sủng tràn trề Chúa ban nơi Giáo Hội Thánh Thiện của Ngài.  

Đây chắc chắn là ơn gọi và lối sống của tất cả các nhóm viên Đồng Hành.
 

Vũ Tiến Long

 
 


"There are very few people who realise what God would make of them if they abandoned themselves into his hands, and let themselves be formed by his grace. A thick and shapeless tree-trunk would never believe that it could become a statue, admired as a miracle of sculpture, and would never submit itself to the chisel of the sculptor, who sees by its genius, what he can make of it. Many people who we see now scarcely live as Christians, do not understand that they could become saints, if they would let themselves be formed by the grace of God, and if they did not ruin his plans by resisting the work he wants to do."

St Ignatius

• • •

 

    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album