We are called to preach the Gospel, sometimes with words - St Francis of Assisi


 


 

Lối Sống Đồng Hành


 • Đồng Hành là Cộng Đoàn Tông đồ
 • Qua Linh Thao Chúa giải phóng tôi
 • T́m Ư Chúa
 • Christian Life Community
 • Đồng tâm nhất trí trong ơn gọi
 • Linh Đạo I-Nhă: một nền linh đạo cho giáo dân
 • Sứ mệnh và phục vụ
 • Phong Trào
  Đại Hội Bresil
  Ánh sáng và bóng tối trong Phong Trào
 

 

 
Trang chính Lối Sống
 
   
 

Ánh sáng và bóng tối trong Phong Trào (1)

   
 

   
 

Gildo Dominici, SJ

Ngày 27 tháng 4 tôi có dịp tham dự buổi họp nhóm trẻ tại Montréal. Các em chia sẻ kinh nghiệm trong 4-5 năm sinh hoạt nhóm của họ. Một em nói: nhiều khi chiều thứ bảy, lúc nhóm họp, em phải đi làm không tham dự được buổi họp. Lúc đó em nhớ nhóm rất nhiều...

Nghe như thế, tôi nghĩ bụng: đây có nguy hiểm, các nhóm trở nên một nhóm bạn (a club of friends) thôi! Tức là họ sinh hoạt trên b́nh diện tự nhiên, (on a pure human level). Nhưng sau khi nghe tiếp, tôi thay đổi ư kiến. Một em khác nói: em rất thích sinh hoạt với nhóm, v́ ở đây em có thể chia sẻ tâm hồn ḿnh, một điều mà không có thể làm được ở nhà với cha mẹ! Mấy em khác cũng nói như thế. Có một em nói thêm: nếu không có nhóm, chắc em đă bỏ đạo từ lâu rồi! Nghe thế tôi vui mừng vô cùng. V́ qua lời các em, tôi thấy rơ các em đang sống một thực tế siêu nhiên mặc dù không ư thức. Các em đang rút kinh nghiệm cụ thể về đời sống Giáo Hội! Tại sao các em cảm thấy thích, cảm thấy vui lúc đang ở với nhau? Cảm thấy vui hơn kể cả lúc ở với cha mẹ? Đi làm th́ nhớ nhóm mà không nhớ nhà, lạ lùng thật!

V́ các em đang hưởng sự hiện diện của Đức Kitô giữa họ, như thánh Matthêo 18, 20 nói: “nơi nào có 2-3 người hiệp nhất nhân danh Thầy, Thầy ở giữa họ”. Đây là Giáo Hội, tức là gia đ́nh con cái Chúa mà Đức Giêsu đă lập. Nơi nào, lúc nào một số người yêu thương nhau bằng t́nh yêu bác ái mà có giữa Chúa Cha và Chúa Con, nhóm đó là Giáo Hội, tức là đang hưởng kết quả sự hiện diện Đức Giêsu hiện diện giữa họ: họ cảm thấy b́nh an, vui, tự do... vấn đề không phải họp lại một chỗ như thường thường câu đó được dịch ra, mà là vấn đề phẩm chất mối liên lạc giữa các nhóm viên: it is a question of the quality of their relationship.

Tôi vui mừng v́ chắc chắn nhiều nhóm cảm thấy như các em Montréal. Đây là ánh sáng của các nhóm! Có sự hiện diện Đức Giêsu trong các nhóm, chúng ta không sợ ǵ cả, chúng ta có thể làm bất cứ cái ǵ cũng được. Tôi vui mừng v́ lúc đó tôi hiểu được hai điều:

1)   Chúa muốn phong trào chúng ta sống để giúp giới trẻ Việt Nam. Nếu anh chị em biết sự hiện diện Đức Giêsu giữa anh chị em, (v́ sự hiện diện của Ngài là không phải đương nhiên!), tương lai phong trào sẽ được bảo đảm. Các nhóm có những khả năng tiềm ẩn rất lớn để phát triển và giúp đỡ các bạn trẻ; Phong trào có thể trở nên một nam châm lôi cuốn và giúp nhiều giới trẻ Việt Nam.

2)   Tôi cũng bắt đầu hiểu phải làm ǵ để giúp phong trào khỏi chết và trở nên vô hiệu (inecffective), để làm cho các nhóm có sức sống lớn (a great spiritual vitality).

3)   Tôi hiểu phần nào làm sao cho những bóng tối của Phong trào thành vô dụng (how to neutralize the shade in our movement). 

V́ những bóng tối vẫn có! Tôi xin phép đưa ra đây mấy sự kiện tôi thấy trong phong trào, làm chất liệu để chúng ta cùng nhau suy nghĩ và khám phá ra ư Chúa trong chúng ta.

I.  Những sự kiện chỉ về lối sống của chúng ta

Chúng ta sống thế nào? Sống theo mẫu mực nào: văn hóa Việt Nam hay là Phúc Âm Chúa? Chúa có bằng ḷng về chúng ta không?

a)   Một số người trẻ và nhiều nhóm chuẩn bị đi Linh Thao rất kỹ, hăng hái và kết quả tốt đẹp. Nhưng có nhiều người có vẻ đánh giá Linh Thao không bao nhiêu; cũng không đánh giá cuộc sống nội tâm với Chúa, cầu nguyện và đời sống Phúc Âm bao nhiêu, những điều trên đối với họ có vẻ là phụ thôi; something marginal in life. Họ quyết định đi Linh Thao vào phút chót, cho nên tâm hồn họ không được chuẩn bị ǵ cả, v́ thế kết quả không có. Người khác cũng không chuẩn bị, cứ đi làm cho đến phút chót, cho nên rất mệt. Kết quả là họ... ngủ ngon suốt ngày thứ bảy!... Theo kinh nghiệm mấy năm trước của tôi, một nửa các khóa Linh Thao trong 3 ngày là như thế. Điểm này mang lại nhiều bất măn cho linh mục hướng dẫn; nhiều khi tôi tự hỏi: bỏ trại tỵ nạn làm ǵ? Mất tiền, mất thời giờ đến Mỹ để... ru ngủ hoặc đưa vơng các bạn trẻ có ích ǵ? Sao tôi phải đến đây để làm babysitter? Chúa có muốn chúng ta thay đổi ǵ về điểm này hay không?
 

  1  
    |  _  |  2   |  3   
 


• • •
 

 

 
         
    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album