Lối Sống Đồng Hành


 • Đồng Hành là Cộng Đoàn Tông đồ
 • Qua Linh Thao Chúa giải phóng tôi
 • T́m Ư Chúa
 • Christian Life Community
 • Đồng tâm nhất trí trong ơn gọi
 • Linh Đạo I-Nhă: một nền linh đạo cho giáo dân
 • Sứ mệnh và phục vụ
 • Phong Trào
  Đại Hội Bresil
  Ánh sáng và bóng tối trong Phong Trào
 


 

 
Trang chính Lối Sống

 
   
  Linh Đạo thánh I-Nhă:
Một nền linh đạo cho giáo dân
 
   
  

   

Bài này lấy lại những điểm chính yếu trong một bài thuyết tŕnh của Cha P.H. Kolvenbach, bề trên tổng quyền ḍng Tên, trước một cử tọa gồm các giáo dân, họp tại Sevilla vào tháng 2 năm 1994. Nối gót Công Đồng Vatican II và tông huấn "Chritifideles laici" của Đức Giáo Hoàng, Cha Kolvenbach đă nh́n nhận rằng chúng ta đang bước vào "kỷ nguyên của giáo dân," nghĩa là kỷ nguyên mà mọi người đă chịu phép rửa cảm thấy ḿnh có trách nhiệm xây dựng Hội Thánh và loan báo Tin Mừng cho nền văn hóa và xă hội hiện tại. Muốn làm việc này, giáo dân cần phải được huấn luyện, nhưng đồng thời cần phải đào sâu kinh nghiệm gặp Thiên Chúa. Nếu vậy, không co ǵ hữu ích cho họ hơn là linh đạo của Thánh I-Nhă

Một Linh Đạo Cho Ngày Hôm Nay

I-Nhă viết phần lớn sách Linh Thao khi chưa chịu chức linh muc, chỉ là giáo dân thuần túy, cũng chẳng hề nghĩ rằng ḿnh có thể là người sa’ng lập ra một ḍng tu. Trong nhiều năm trường, như một giáo dân, ngài đă chia sẽ kinh nghiệm của ḿnh cho nhiều người thuộc đủ mọi hoàn cảnh và ngài tiếp tục làm như thế cho đến khi chấm dứt cuộc đời. Những lời dạy dỗ tu đức của thánh I-Nhă không phải là một điều ǵ bí mật, chỉ dành cho một số người. Nhưng đó là hồng ân Chúa ban cho toàn thể Hội Thánh, một hồng ân mà xét cho cùng là do Thánh Thần ban tặng để rồi được dâng hiê’n và chia sẽ cho hết mọi thành phần dân Chúa.

Tuy nhiên, chúng ta có thể tự hỏi: "Linh đạo thánh I-Nhă mang điều ǵ đặc biệt đến cho bạn - những người đang hội nhập hoàn toàn vào thế giới hôm nay, với những xung đột và mâu thuẩn?"

Dấn Thân

Các Kitô hữu hôm nay thiếu hẳn một linh đạo cho những thời khủng hoảng. Linh đạo thánh I-Nhă đáp ứng nhu cầu này, trước hết qua một đặc điểm của nó là sự dấn tha^n. Sự thân mật với Chúa - điều duy nhất cần thiết nhất – mà I-Nhă đă vận dụng hết kh?a năng tinh thần và tâm hồn để t́m kiếm – không làm ngài xa cánh với thế giới hay xung đột này.

Khi chiêm ngắm Đức Chúa – "Thiên Chúa ở cùng chúng ta" – I-Nhă đă học được bài học cơ bản của mầu nhiệm nhập thể. Con chí ái của Thiên Chúa đă từ khước vinh quang Cha ban cho ḿnh để nhận lấy thân phận loài người, để trà trộm giữa chúng ta, ḥa ḿnh vào những lo âu, yếu đuối, khát vọng của chúng ta, bằng cách trở thành tôi tớ cho hết mọi người. Đối với Ngài, hiệp thông với Cha không phải là giam ḿnh trong một chỗ để thụ hưởng thiên tính, mà là nỗ lực thực hiện ư muốn của Đấng đă sai ḿnh ra đi hầu tạo điều kiện cho loài người – anh em của ḿnh - được hiệp thông với nhau và với Chúa.

Từ khi hoán cải trở lại I-Nhă đă bị lôi cuốn trước sự cô tịch của các đan sĩ đan viện Chartreux, coi đó như một con đường đặc biệt để thông hiệp với Thiên Chúa. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc ngài nhận ra rằng ơn gọi của ḿnh là "cứu giúp các linh hồn" như ngài thường nói, nghĩa là đặt ḿnh cho Đức Kitô và Hội Thánh sử dụng ngay giữa thế giới này vào việc phục vụ Tin Mừng.

Đứng trước sự phưc tạp của thế giới, trước những trở ngại không cho ta giải quyết các vấn đề công lư và ḥa b́nh, trước bộ điệu vô tâm vô tư của biết bao người đương thời đối với sứ điệp của Chúa Giêsu và đối với đồi sống Giáo hội, chúng ta có thể bị cám dỗ - dù ư thức hay không - chạy theo những nền linh đạo nào chú trọng đến đời sống nhân mật với Chúa, không biết đến những bận tâm của những người đường thời cũng như những thách đố thật sự đặt ra cho sứ mạng phúc âm hóa. Hoặc giản dị hơn, khi đă bối rối hoang mang hay chán chường thất vọng, ta có thể bị cám dỗ khoanh tay cam chịu, vừa thất vọng trong ḷng vừa làm người khác thất vọng.

Ngược lại, linh đạo của thánh I-Nhă thúc đẩy ta, chuẩn bị ta dấn thân làm tông đồ bằng cách đẩy ta vào giữa các thực tại phàm tục nhất trong đời sống hằng ngày và nghề nghiệp, như giáo dục, thương mại, chính trị hay hoạt động xă hội. Qua ca? 10 cuốn gom góp số thư từ khổng lồ của ngài, chúng ta thấy được ngay từ khi c̣ng sống trong căn nhà thô sơ cho đến khi ở tại trung tâm Rôma thờ phục hưng, ngài luôn theo dơi sát t́nh h́nh chính trị đương thời và hay chen vào đó những vấn đề kinh tế, tất cả chỉ nhằm phục vụ việc phúc âm hóa.

Có Kinh Nghiệm về Thiên Chúa

Tuy nhiên, noi gương Đức Kitô nhập thể để cứu độ, sự dấn thân của thánh I-Nhă trong thế giới cũng xây trên sự hiệp thông sâu xa của ngài với Thiên Chúa. Nhờ có khả năng đưa ta vào trong kinh nghiệm sâu xa về Thiên Chúa như thế, linh đạo của Thánh I-Nhă cũng đă đáp ứng được hoàn cảnh của một thế giới đang gặp khủng hoảng. Đức tin của chúng ta, ngôn ngữ đức tin, những cách bày tỏ đức tin của chúng ta có vẻ hơi xa lạ, cũ xưa hay lỗi thời đối với nhiều người hôm nay, nhất là đối với nhừng người đang nắm giữ các chức vụ chủ chốt hay đang ở những vị trí mũi nhọn của xă hội. Các lư thuyết khoa học, phương pháp tâm ly trị liệu, thế giới mua bán, những quyết định chính trị, tât’ cả đều đang phát triển b́nh thường, không cần liên hệ đến tôn giáo, không đếm xỉa ǵ đến giả thuyết có Thiên Chúa. Việc trần tục hóa xă hội, mỗi lúc một tăng, sè kéo những chuẩn mực của đạo đức học Kitô giáo ra khỏi đời sống công cộng, thậm chí ra khỏi khuôn khổ gia đ́nh.

Chỉ khi nào có kinh nghiệm sâu sắc về Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, ta mới có thể chống lại áp lực của môi trường chung quanh hay chống lại sự hấp dẫn đến từ các đề nghị mang tính duy vật hay tục hóa. Trong sách Linh Thao, thánh I-Nhă giới thiệu - dưới một h́nh thức co’ thứ tự lớp lang - những bài học rút ra được từ kinh nghiệm gặp Chúa của ngài: giúp cá nhân đáp lại tiếng gọi của Chúa kêu mời mỗi người bước theo Ngài trong sứ vụ truyền giáo, phục vụ sự cứu độ thế giới, để tôn vinh Chúa Cha.

Như thế, đức tin không c̣n chỉ là một dữ kiện văn hóa,một di sản cha ông để lại, càng không phải là một lư thuyết để nghiên cứu và học hỏi, hay là một thế giới quan có những giải đáp sẵn cho các vấn đề lư thuyết và thực hành. Đức tin đă trở thành một kinh nghiệm sống động của cá nhân, do Thánh Thần khơi dậy: cá nhân khám phá ra t́nh thương Thiên Chúa, được mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô và là cơ sở để ta dấn thân sống yêu thương và phục vụ. Lúc đó đức tin không c̣n cần đến những điểm tựa bên ngoài hay một bầu khí đỡ nâng nào nữa, v́ đă bắt nguồn và xây dựng trên t́nh yêu.

Đức tin ấy có thể tồn tại, thậm chí lớn mạnh cả trong bóng đêm dày đặc dù dường như lúc ấy Chúa đă biến mất, cũng như cả khi bị những quan điểm của thời đại tấn công. Kinh nghiệm của người Kitô về Thiên Chúa mà I-Nhă muốn dẫn ta tới, không làm cho con người dừng lại thỏa măn với những t́nh cảm cá nhân, trái lại nói sẽ kéo con người ra khỏi bản thân và những bận tâm riêng tư, đưa con người tới hiệp thông với Chúa Cha, trong Thánh Thần của Đức Kitô - Đấng đă từng hiến dâng mạng sống cho anh em ḿnh.

Biết Nhận Định

Tuy nhiên, c̣n một chiều kích nữa rất điểm h́nh của linh đạo I-Nhă, giúp ta đương đầu với các thánh đố của thế giới hôm nay trong tư cách là Kitô hữu. Đó là sự nhận định thiêng liêng - một phương pháp mà I-Nhă đă khai triển để giúp t́m ra, nhận diện ra ư nghĩa của các xung đột khác nhau xuất hiện trong lương tâm chung ta hay trong bối cảnh văn hóa xă hội của chúng ta.

Con người hôm nay cảm nhậ.n rất mănh liệt sự bất an, xuất phát từ chỗ mọi giá trị đều đă bị tương đối hóa, ư nghĩa cuộc đồi trở nên mơ hồ lẫn lộn, các điểm chuẩn để định hướng hành vi và thái độ của con người bị thiếu hẳn. Giữa t́nh trạnh đa nguyên trong công luận, trong các xu hướng thần học và mục vụ, xuất hiện cả trong Giáo Hội, giữa những thay đổi nhanh chóng của thế giới hôm nay khiến ta lúc nào cũng phải sống trong t́nh thế mới, ta phải dựa vào các tiêu chuẩn nào để t́m ra đứng đường và có những quyết định phù hợp với đức tin?

Bản thân thánh I-Nhă cũng đă từng sống trong một thế giới biến động: lúc bấy giờ những xác tín và những đạo đức của truyền thống đang bị chống đối, đồng thời một năo trạng hoàn toàn mới đang được khai sinh. Ngài nhận thấy nhu cầu phải phân biệt những chuyển biến do Thánh Thần Thiên Chúa và những chuyển biến chống lại việc mở mang Nước Chúa do những bận tâm tính toán của loài người gây ra, như quá tham vọng hay quá hèn nhát, do tự măn hay lúc nào cũng loay hoay t́m sự nh́n nhận và đồng lư của người khác.

Nếu không có sự nhận định minh bạch này, I-Nhă đă trở thành con rối của các hoàn cảnh, không thể nào góp phần hữu hiệu để tôn vinh Chúa hơn. Trong thực tế, đó không phải chỉ là t́m cách tránh một điều xấu rơ ràng và dễ nhận thấy, mà c̣n là đem ra ánh sáng những động cơ tính tế nhưng lắc léo xúi ta đưa ra những đề nghị bề ngoài có vẻ rất vô tội, hợp pháp, nhưng trong một t́nh huống của thể nhất định, nó chẳng những không giúp ta lớn lên thật sự mà c̣n khiến ta thất vọng, sa sút trong đức tin và nguội lạnh trong đức ái. Những kinh nghiệm ấy, I-Nhă đă để lại cho chúng ta qua sánh Linh Thao, nơi phần tŕnh bày các "Quy tắc" nhận định các loại thần và các quy tắc "để đồng cảm với Giáo Hội.” (Báo "Vie Chrétienne", tháng 5, 1995, tr.1-4)

(Đồng Hành năm 2000, số 1, trang 38-39)

 

Teach Me Your Ways

Teach me your way
of looking at people:
as you glanced at Peter
after his denial,
as you penetrated
the heart of
the rich young man
and the hearts of
your disciples.

I would like to meet you
as you really are,
since your image changes those
with whom
you come into contact.

Remember John the Baptist's first meeting with you?
And the centurion's feeling
of unworthiness?
And the amazement
of all those who saw miracles and other wonders?

How you impressed
your disciples,
the rabble in
the Garden of Olives,
Pilate and his wife
and the centurion
at the foot of the cross....

I would like to hear
and be impressed by your manner of speaking,
listening, for example,
to your discourse in the synagogue in Capharnaum
or the Sermon on the Mount where your audience felt
you "taught as one who has authority."

-Pedro Arrupe Sj

• • •

 

 

    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album