Lối Sống Đồng Hành


 • Đồng Hành là Cộng Đoàn Tông đồ
 • Qua Linh Thao Chúa giải phóng tôi
 • T́m Ư Chúa
 • Christian Life Community
 • Đồng tâm nhất trí trong ơn gọi
 • Linh Đạo I-Nhă: một nền linh đạo cho giáo dân
 • Sứ mệnh và phục vụ
 • Phong Trào
  Đại Hội Bresil
  Ánh sáng và bóng tối trong Phong Trào
 


 

 
Trang chính Lối Sống

 
   
  Đồng Tâm Nhất Trí Trong Ơn Gọi
 
   
 Julian Elizaldé Thành, SJ
 

   

Có rất nhiều quan niệm và ư kiến khác nhau đối với Phong Trào Đồng Hành không chỉ nơi người ở ngoài mà nơi chính anh chị em trong nhà:

CÓ NGƯỜI NGOÀI CÓ VẺ ƯA THÍCH và kính phục các khóa Linh Thao: thấy giới trẻ duyên dáng, vui tính rủ nhau đi cấm pḥng đều đều, anh chị đứng đầu tổ chức các khóa họp mặt có óc tổ chức và biết tŕnh bày các chủ đề một cách rơ ràng, sâu xa, đọc tờ Đồng Hành . . . họ khen phục và không thấy ǵ đáng chê !

CŨNG CÓ NGƯỜI NGOÀI KHÔNG ƯA THÍCH cả Phong Trào nói chung hoặc một vài nét riêng. Có người tưởng rằng các khóa Linh Thao không thích hợp với giới trẻ v́ đ̣i im lặng quá, chưa biết rút "hồn" dân tộc và văn hóa quê nhà, số người tham gia các khoá c̣n quá nhỏ so sánh với nhu cầu cộng đoàn và giới trẻ ngày càng rộng lớn. Đối với nhiều người , các thao viên đi cấm pḥng về ít dấn thân phục vụ cộng đoàn, hoặc không biết ḥa đồng với các đoàn thể khác, tự cô lập hóa ḿnh trong một nhóm nhỏ. Có người cảm thấy tờ Đồng Hành quá nghèo, khô khan, thiếu màu mè . . . C̣n các nhóm th́ thiếu một đường lối chung, không biết xử dụng các linh mục địa phương, hoặc ít nhóm viên quá

NGAY TRONG NHÓM CÓ NGƯỜI ƯA THÍCH Phong Trào, dấn thân phục vụ, ủng hộ và nâng đỡ các sinh hoạt theo khả năng ḿnh. Đôi khi họ đề cao Phong Trào Đồng Hành và coi thường, tránh né các đoàn thể, phong trào và nhóm khác. Cũng có người có cảm tỉnh với một linh mục hoặc với một anh chị đặc biệt trong Phong Trào và khen ngợi những lời nói hay cách hoạt động của người đó một cách vô điều kiện. Đồng thời những người này có lẽ có thành kiến đối với lời nói và cách hoạt động của người khác trong Phong Trào.

TRONG PHONG TRÀO CÓ NGƯỜI BẤT ĐỒNG Ư, CÓ Y’ KIẾN SỬA ĐỔI, THÊM VÀO . . .

Có kẻ cảm thấy Phong Trào đă mất tinh thần nguyên thủy và đă biến thành một kế hoạch rộng lớn, nông cạn, không nguồn gốc, không đường lối, thiếu tương lai . . . Người đứng đầu có thể hiểu tiếng Việt nhưng chưa chắc hiểu người Việt . . . không biết huấn luyện anh chị, không tôn trọng và giúp họ trưởng thành . . . không thông cảm với hoàn cảnh gia đ́nh, học hành và bổn phận họ ở ngoài đời . . . Có kẻ cảm thấy Phong Trào đi nhanh quá, để một số anh chị thiếu khả năng nổi lên, cầm quyền mặc dầu c̣n thiếu huấn luyện, kém khôn ngoan. Phong trào giao cho giáo dân những trách nhiệm chỉ các cha mới lănh được . . . Phong trào cần một vị lănh đạo tài ba, biết quản trị và tổ chức các nhóm một cách chặt chẽ hơn.

Nghe những ư kiến khác nhau, bị ảnh hưởng bởi những cảm tưởng trái nghịch nhau chúng ta có thể nản ḷng. Thực sự chúng ta phải nghe mọi người, chú ư đến mọi ư kiến, t́m hiểu t́nh trạng mỗi địa phương cũng như của Phong trào nói chung và . . . chạy đến Chúa để cầu nguyện. Chúng ta cần nghe rơ hơn ƠN GỌI CHÚA DÀNH CHO CHÚNG TA

Phong trào Linh Thao và Đồng Hành là một món quà Thiên Chúa muốn ban tặng cho cộng đoàn Việt Nam. Trong Phong Trào có người nghe Thiên Chúa kêu gọi và sai đi để phục vụ cộng đoàn Việt Nam theo đường lối riêng. Chứ các khóa Linh Thao, tờ Đồng Hành và các nhóm không phải là ư kiến và kế hoạch của vải người trong Phong trào. Thiên Chúa sai Phong trào với mục đ́ch đặc biệt và soi sáng cách phục vụ. Ơn gọi này là một động lực dịu dàng, ngày ngày đốt cháy trong tâm hồn. Chúng ta không có thể không nghe được nếu chúng ta cởi mở và muốn phục vụ Thiên Chúa. Thiên Chúa kêu mời chúng ta măi măi. Ơn gọi này là nguồn sức lực bền vững mặc dầu chúng ta vẫn cảm thấy yếu đuối. Trong Phong trào Đồng Hành có người nghe đă nghe ơn gọi này: ơn gọi phục vụ Thiên Chúa theo đường lối Linh Thao và Đồng Hành. Nếu Ngài d́u dắt Phong trào, Ngài cũng d́u dắt các sinh hoạt chính và đường hướng cụ thể chúng ta đang theo: cách hướng dẫn Linh Thao, vai tṛ các bạn đường cầu nguyện, thử nghiệm năm 1991 . . . nội dung và h́nh thức tờ Đồng Hành, vai tṛ các nhóm trong cộng đoàn Việt Nam

Nghe tiếng kêu mời này không có nghĩa là Thiên Chúa cho chúng ta biết ư Ngài như một chương tŕnh hoạt động sẵn có, theo một đường hướng rơ ràng và sinh hoạt cụ thể, chi tiết, Ngài giao cho tất cả chúng ta rất nhiều trách nhiệm và tôn trọng quyền tự do lựa chọn cũng như quyết định của mọi người chúng ta. Ngài soi sáng chúng ta về rất nhiều phương diện nhưng vẫn để trí óc chậm hiểu và tâm hồn yếu đuối nơi mỗi người chúng ta. Do đó mỗi năm chúng ta vẫn cần sửa lại, kiểm điểm, định hướng lại các sinh hoạt và Phong trào.

Hơn nữa; tưởng rằng đang theo tiếng kêu mời của Chúa chúng ta có thể tự lừa dối ḿnh và thực sự theo ư muốn, ích lợi và danh vọng của riêng ḿnh. Để tránh ḷng tham vọng hay cuồng tín chúng ta cần bề trên theo dơi, xác định đường hướng Phong trào và sai ḿnh đi

Nhưng cuối cùng, sức lực của Phong trào bắt nguồn từ ƠN GỌI THIÊN CHÚA DÀNH CHO CHÚNG TA. Chúng ta phải mở ḷng cho ảnh hưởng của Thiên Chúa về đường hướng của Phong trào cũng như về từng bước chúng ta đi. Khi tất cả chúng ta biết mở ḷng và nhận định những ǵ Thiên Chúa mong muốn về Phong trào chúng ta sẽ cảm thấy gần gủi nhau hơn. Khi chúng ta cùng nghe và chia sẻ ơn gọi chúng ta sẽ "ĐỒNG TÂM NHẤT TRÍ." Nếu nghe cùng ơn gọi trong Đồng Hành chúng ta chỉ cần chia sẻ một chút tâm t́nh là hiểu nhau ngay, chỉ cần liên lạc với nhau một thời gian ngắn là biết chúng ta hiệp nhất trong Chúa.

ĐÚC KẾT . - Khi hoạt động để “xin vâng” theo tiếng kêu gọi Chúa, chúng ta sẽ không tự kiêu khi sinh hoạt thành công hay người ta khen ngợi chúng ta. Kết quả là của Chúa ! Chúng ta chỉ muốn phục vụ Ngài v́ yêu mến Ngài.

Hồn của Phong trào không phải là văn hóa hay tính dân tộc. Hồn của Phong trào là Chúa Kitô kêu gọi và sai chúng ta đi. Chúng ta luôn luôn cố gắng t́m hiểu các giá trị cao quư của văn hóa và truyền thống giang sơn, áp dụng các phương pháp hoạt động hữu hiệu nhất, ḥa đồng với các linh mục và cộng đoàn một cách đơn sơ và vui vẻ nhưng chúng ta không là khí cụ vô điều kiện trong tay của một cá nhân nào cả ! Chúng ta phục vụ Thiên Chúa và luôn luôn nhận định Thánh Ư Ngài trong mọi hoàn cảnh !

Trong Phong trào không có bè phái, không ai là thần tượng. Tất cả chúng ta là anh em với nhau với nhiều vai tṛ khác nhau và chỉ có một Thầy Chí Ái, chỉ có một Cha Nhân Lành,chỉ có một Thánh Thần duy nhất.

Khi hoạch định chương tŕnh hoặc lúc thực hiện một sinh hoạt chúng ta luôn luôn nên để ư đến sự “Đồng Tâm Nhất Trí” là dấu chỉ Thánh Thần Chúa đang thúc đẩy và soi sáng chúng ta.

(Trích trong tờ Suối, thư liên kết các nhóm - số 1, tháng 1/1990, trang 16-19)

 

Friendship with God

Holiness involves friendship with God. The movement towards the realization of God's love for us is similar to our relationship with other people. There comes a moment which we can never quite locate or catch, when an acquaintance becomes a friend. In a sense, the change from one to the other has been taking place over a period of time. But there comes a point when we know we can trust the other, exchange confidences, keep each other's secrets: We are friends.There has to be a moment like that in our relationship with God. He ceases to be just a Sunday acquaintance and becomes a weekday friend.

Cardinal Basil Hume

• • •
 

    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album