I have called you by name. Fear not! I have redeemed you. You are mine! - Isaiah 43:1-7


 

Linh Đạo I-Nhă


Tinh Thần I-Nhă
Linh Thao
Mười Điều Tâm Niệm
Phút Hồi Tâm
Thánh I-Nhă
Thủ Bản Tự Thuật
 

 

 
Trang chính Linh Đạo I-Nhă
 
   
     
 Phần 1
 

   
 

Hồi tâm là ǵ và tại sao tôi cần Hồi Tâm?

Hồi: Trở về
Tâm: Trái tim

Trở về trái tim, nội tâm của tôi. Tôi cần trở về trái tim tôi, trung tâm điểm của những vui buồn, cảm xúc, những t́nh cảm hay cảm nhận trong ngày, để nhận biết sâu xa tinh thần hay khuynh hướng nào đang tác động, thúc đẩy, điều khiển trái tim tôi. V́ trái tim tôi là nguồn tiềm ẩn mọi hành động của tôi nên tôi cần xem lại, không phải những ǵ tôi làm trong ngày và bắt lỗi ḿnh nhưng quan trọng hơn hết là giá trị của các hành động tôi trong ngày. Trong trái tim tôi không những chỉ có các cảm nhận tâm lư mà c̣n là nơi chứa đựng hồn của tôi. Nơi Hồn của tôi có mầm T́nh yêu Chúa và tôi trở về nơi chính T́nh Yêu này để nhận biết sự thật về tôi, để Chúa ảnh hưởng, biến đổi tôi thêm và để Thánh Thần Ngài lớn dần trong tôi, khiến tôi nhận Thánh Thần Ngài là nguồn mọi hành động tôi và Thánh Thần Ngài trở thành chính trái tim tôi.

Khi xem lại các sinh hoạt chính trong ngày tôi hỏi tôi có thực hiện chúng với ḷng ao ước thật sự yêu thương và phục vụ Chúa cũng như tha nhân không? Nếu tôi có ao ước này, tôi sẽ t́m thấy b́nh an, nhẫn nại, niềm vui và yêu thương. Và nếu đây là căn bản thúc đẩy và là phẩm chất của trái tim tôi, tôi có thể chắc rằng tôi đang trả lời Chúa dưới ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần trong các sinh hoạt của tôi. Và khi tôi t́m thấy trong trái tim tôi không có những tính ấy, tôi sẽ biết ngay tôi không được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần.

Những lư do khiến tôi không hồi tâm:

Những trở ngại chính tôi thường t́m thấy:

1/ Không có giờ, không làm thường xuyên. Tôi quá bận rộn với thời khóa biểu trong ngày nên khi tối đến mệt mỏi, lười biếng và không c̣n th́ giờ cho Phút Hồi Tâm. Có thể nói tôi chưa xếp Phút Hồi Tâm như một sinh hoạt chính không kém quan trọng với các sinh hoạt khác. Thường tôi hăng hái Hồi Tâm mỗi tối sau những ngày mới Linh Thao xong, nhưng lâu dần bận rộn, tôi bỏ quên và tâm hồn tôi trở nên chai ĺ, khi có khủng hoảng trở ngại nhiều tôi mới Hồi Tâm lại.

2/ Không biết cách làm và kéo dài một cách mệt nhọc. Lúc đầu tôi chỉ bận rộn xem các sinh hoạt trong ngày và tốn nhiều th́ giờ t́m xem tại sao tôi bị tổn thương hay mất công bằng với người khác, có thể nói tôi t́m ra những nguyên nhân tâm lư giúp tôi hiểu tôi hơn nhưng những nguyên nhân này không phải là sức giải thoát tôi. Lâu dần, tôi không t́m thấy tôi thay đổi ǵ nên bỏ làm Phút Hồi Tâm. Tôi cần biết tôi phải xem xét những ǵ và hiểu tôi không làm Phút Hồi Tâm với óc nhận xét, năng khiếu tâm lư mà với trái tim. Tôi trao đổi những ǵ xảy ra trong tôi cho Chúa và để Thánh Thần Ngài mở mắt cho tôi hiểu những khác biệt của tôi với Ngài và nhờ đó tôi tập từ bỏ tôi để mặc lấy tinh thần Chúa là sức chính cho tôi.

3/ Tôi mong chờ một cảm xúc hay một ích lợi nào đó mỗi khi Hồi Tâm. Có khi cả ngày tôi không hướng về Chúa hay không có phút nào nhớ đến Chúa. Lúc trở về Phút Hồi Tâm, tôi sẽ thấy trống rỗng, chán nản, v́ trong trái tim tôi không có sự liên lạc mật thiết t́nh yêu nào với Chúa. Khi không thiết lập t́nh bạn với Ngài tôi sẽ lănh đạm, và không muốn để Ngài đến gần nh́n rơ tôi hơn, và tôi không cảm thấy thích thú, hăng hái, quư báu những giây phút được ở cạnh Ngài, trao đổi tâm sự (Thánh I-Nhă Hồi Tâm mỗi ngày hai giờ một lần mà không chán).

4) Tôi không muốn thay đổi, nh́n nhận tội nhiều lần tôi cứ tưởng rằng ḿnh chẳng có vấn đề ǵ v́ nh́n chung tôi vẫn giữ đạo đàng hoàng, vẫn sinh hoạt với nhóm, giúp đỡ, giúp đỡ các bạn. Lúc này tôi để tôi thành trung tâm điểm đời sống, tự cứu rỗi ḿnh bằng cách coi chừng tôi với sức và ư chí tôi, và không để Chúa đến cứu rỗi tôi. Lâu dần tôi nóng nảy, khô khan và thiếu ḷng yêu thương với cả Chúa, tha nhân và không c̣n nhạy cảm đáp trả lại t́nh thân Ngài.

Lúc nào trong ngày tôi hồi tâm

Tôi thường chia ra 03 lần trong ngày để Hồi Tâm. Một lần buổi sáng lúc thức dậy độ 5-10', một lần nữa buổi trưa độ 10' và lần cuối cùng buổi tôí độ 20-30'. Tùy theo thời khóa biểu và nhu cầu tôi có thể sửa đổi cho thích hợp với ngày. Buổi sáng tôi nhớ lại những ǵ trong Hồi Tâm tối qua tôi cảm thấy và đang cầu xin Chúa giúp sức cho hôm nay. Hồi Tâm buổi trưa giúp tôi nh́n lại và định hướng lại những ǵ tôi đă làm trong sáng đó và hướng ḷng về Chúa trở lại do đó khi Hồi Tâm buổi tối tôi có thể nhớ lại rơ va dễ hơn những ǵ xảy ra trong ngày.

Hai câu hỏi chính tôi thương dùng để hỏi tôi :

-Ngày hôm nay tôi đă trả lời, đáp lại T́nh Yêu Chúa thế nào?
-Tôi có đi tay trong tay với Thầy hôm nay không - và bao nhiêu lần trong ngày tôi ư thức sự hiện diện của Chúa?

(Đồng Hành năm 1991 số 3&4 trang 20-21)

 

 

Prayerful thoughts from St Ignatius of Loyola

God our Lord would have us look to the Giver and love Him more than His gift, keeping Him always before our eyes, in our hearts, and in our thoughts [Ep. 1:85].

• • •

Be generous to the poor orphans and those in need. The man to whom our Lord has been liberal ought not to be stingy. We shall one day find in heaven as much rest and joy as we ourselves have dispensed in this life [Ep. 1:81].

• • •

I ask you to put forth your every effort to win honor in heaven, fame and renown before the Lord, who is to be our judge. If God has given you the world's goods in abundance, it is to help you gain those of heaven and to be a good example of sound teaching to your sons, servants, and relatives [Ep. 1:81].

• • •

Among the many signs of a lively faith and hope we have in eternal life, one of the surest is not being overly sad at the death of those whom we dearly love in our Lord [Ep. 7:409-410].

----------

Ep:
Monumenta Ignatiana: Epistolae et Instructiones
, 12 v. (Madrid, 1903-1911)

 

 
   

Phần 2

   

 

    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album