Trang chính Đường Emmaus
  
  Cura Personalis:
món qùa Giáng Sinh tuyệt diệu nhất

 

                        Chúa Giêsu là tâm điểm của Lễ Giáng Sinh.

                Mừng Chúa Giáng Sinh, tôi cũng muốn đi t́m gặp Ngài như ba vị đạo sĩ xưa kia.
       Ngài ở đâu? Trong Nhà Tạm trên bàn thờ? Nơi buổi họp nhóm? hay trong các "party"?

Thánh Augustinô nói "Hăy đến với Chúa Kitô ... không phải t́m đâu xa xôi ... Ta gặp Ngài qua t́nh yêu, chứ không cần phải vượt cả trùng dương" (Sermon 131.2).

Chúng ta t́m thấy Chúa Kitô qua t́nh yêu.

Trong thông điệp Deus Caritas Est, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI viết: "T́nh yêu không phải chỉ là một cảm xúc. Cảm xúc đến rồi đi. Cảm xúc có thể tuyệt diệu như một tia lửa bật cháy, nhưng cảm xúc không phải là sự trọn vẹn của t́nh yêu"

Thế nào là sự "trọn vẹn" trong t́nh yêu?  Đức Thánh Cha mời chúng ta nh́n vào Đức Mẹ: "Vượt trên tất cả các thánh, Đức Mẹ là tấm gương của mọi sự thánh thiện." Nghe tin bà chị họ Elizabeth có thai, Đức Mẹ đă đon đả không ngại đường xa, và chính ḿnh cũng đang mang thai, đến tận t́nh chăm nom giúp đỡ chị. Một cử chỉ cura personalis.

Thánh Têrêsa Avila cũng viết: "Một dấu chỉ rất rơ ràng của t́nh yêu là cố gắng làm các công việc trong nhà để đỡ việc cho người khác ..." (The Way of Perfection)

• • •

Như thế, muốn t́m gặp Chúa Giêsu giáng sinh tôi "không cần phải vượt cả trùng dương" nhưng chỉ cần t́m Ngài ngay nơi tôi sống, nơi chính gia đ́nh của tôi. Muốn tặng qùa Giáng Sinh tôi không cần phải nhọc công lang thang trong các "shopping mall" đi lựa chọn xem món qùa nào thích hợp với người nhận, nhưng mỗi "công việc trong nhà để đỡ việc cho người khác", mỗi cử chỉ thương mến tôi dành cho cha mẹ, anh chị em, những chăm sóc tận t́nh - cura personalis - của tôi, theo gương của Đức Mẹ, là những món qùa Giáng Sinh tuyệt diệu nhất.
 

- Vũ Tiến


• Sống với những giây phút thánh

 

    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoNối Kết | Mục Lục | Photo Album