Trang chính TLNN
 

 


1. Thách đố

 "Be still, and know that I am God"

Có quá nhiều việc phải làm
việc nhà, việc sở, bài học, bài làm,
lo cho con cái, đứa th́ đi học, đứa th́ đi bác sĩ,
thời giờ cần để exercise, để đem xe đi sửa, đi chợ
để gọi điện thoại thăm Ba Mẹ ...

và c̣n phần đời sống đức tin nữa
nào là ca đoàn, nào là nhóm, nào TLNN
việc ǵ cũng cần phải có một khoản thời gian vào đó
xem ra việc ǵ cũng cần thiết và cần phải làm.

Bận đến nỗi không thể t́m được một lúc để ngồi yên
và nếu có cố t́m được
th́ đầu óc vẫn không yên được
vẫn quay quần với suy nghĩ về công việc và bổn phận.
và cứ thế cuộc đời trôi đi ...

Một trong những thách đố của chúng ta là biết ngồi yên, be still,
là biết ngưng các việc làm để ngồi yên và lắng nghe

"Be still, and know that I am God" (Psalm 46:10)


Ngồi yên không phải là thụ động ...
Nhưng thật ra ngồi yên có nghiă là
đang bước vào một không gian
một nơi chốn để có thể gặp gỡ Thiên Chúa 

   

 "Be still, and know that I am God" (Ps 46:10)

 

 

 
 
 

    2  3    

 

 

Đồng Hành | Trang Chính | Tu Đức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tài LiệuNối Kết | Mục Lục |