People are like stained glass, when darkness sets in, their true beauty is revealed only if there is a light from within - Elizabeth Kuber-Ross


 


 

Thao Luyện Nhẹ Nhàng


Why and how to do the Lightworks

Tôi thao luyện nhẹ nhàng
Who do you say I am?
Phút hồi tâm
Chia trí trong cầu nguyện
 

 

 
Trang chính TLNN
 
   
  TLNN II

Lạy Chúa, con là người thế nào
th́ Chúa đă thấu tỏ

 
   
 


 

   
 


Trích sách Tự Thuật của thánh Âu-tinh, giám mục 

Lạy Chúa, Chúa biết con, xin cho con biết Chúa;
xin cho con biết Chúa như con được Chúa biết.
Lạy Chúa là sức mạnh tâm hồn con,
xin ngự vào và uốn nắn tâm hồn con cho hợp với Chúa
để nó thành sở hữu của Chúa,
không c̣n một vết nhơ hay nếp nhăn nào.
Đó là niềm hy vọng của con
và cũng là lư do khiến con thốt ra những lời này.
Niềm hy vọng ấy làm con vui một niềm vui lành mạnh.
Về mọi sự khác trên đời này,
những ǵ càng được khóc thương bao nhiêu
th́ càng ít đáng được khóc thương bấy nhiêu,
và những ǵ càng ít được khóc thương bao nhiêu,
th́ lại càng đáng được khóc thương bấy nhiêu.
Nhưng Chúa, Chúa yêu qúy sự thật,
v́ ai làm theo sự thật th́ đến cùng ánh sáng.
Con muốn làm theo sự thật bằng cách
tuyên xưng trong tâm hồn con trước nhan thánh Chúa,
và trong sách này trước mặt nhiều chứng nhân. 

Lạy Chúa,
lương tâm con người có như vực thẳm
cũng phơi trần trước nhan Chúa,
nên trong con có ǵ giấu ẩn được,
dù con chẳng xưng ra cùng Chúa?
Con đă che Chúa khuất mắt con
chứ đâu có che được con khuất mắt Chúa.
Giờ đây tiếng con rên xiết làm chứng rằng
con không vui thỏa về bản thân con.
Chúa mới là Đấng làm con rạng rỡ và vui thỏa,
là Đấng con yêu mến và khát khao,
đến nỗi con xấu hổ về ḿnh
và khước từ chính ḿnh để chọn Chúa.
Từ nay con chỉ c̣n Chúa
để làm vui ḷng Chúa và làm thỏa ḷng con. 

Lạy Chúa,
con là người thế nào th́ Chúa đă thấu tỏ;
con đă thưa cùng Chúa,
con muốn t́m kiếm chi khi tuyên xưng những điều này.
Lời con xưng ra đây
không phải là lời hay tiếng của thể xác,
nhưng là của linh hồn,
là tiếng kêu của tâm trí mà Chúa nghe thấu.
Khi c̣n là một kẻ xấu xa, con có xưng ra với Chúa
là cốt để phàn nàn về bản thân con;
c̣n khi con tất lành, con có xưng ra với Chúa
là cốt để không gán cho ḿnh sự tốt lành đó,
v́ lạy Chúa, Ngài ban phúc lành cho người công chính;
nhưng trước đó, khi kẻ ấy c̣n là kẻ bất lương,
th́ Chúa đă làm cho nên người công chính.
Như vậy, lạy Thiên Chúa của con
lời con xưng ra với Chúa trước mặt Chúa đây
th́ lặng lẽ nhưng lại không lặng lẽ.
Nó lặng lẽ không kêu thành tiếng,
nhưng lại kêu lên bằng cả tâm t́nh. 

Lạy Chúa, chính Chúa là Đấng xét xử con.
Qủa vậy, không một ai trong loài người
có thể biết được những ǵ có nơi con người,
nếu không phải là thần trí của con người trong con người.
Dầu vậy, trong con người vẫn có những điều
mà chính thần khí của con người cũng không biết.
Nhưng lạy Chúa, Chúa biết tất cả,
bởi Chúa tạo dựng nên con người.
Phần con, dầu trước nhan thánh Chúa,
con tự khinh chê ḿnh và coi ḿnh như đất tro,
nhưng con cũng biết một đôi điều về Chúa,
c̣n về chính ḿnh con lại không biết.

Dĩ nhiên, bây giờ chúng con thấy lờ mờ
như trong một tấm gương, chưa được mặt giáp mặt.
V́ thế, bao lâu con c̣n là kẻ lữ hành xa cách Chúa
th́ con vẫn c̣n ở với con hơn là ở với Chúa.
Dầu vậy, con biết rằng
Chúa không thể bị sức mạnh nào làm suy giảm,
song con lại không biết ḿnh có sức chống nổi cơn cám dỗ nào,
và không chống nổi cơn cám dỗ nào.
Tuy thế chúng con vẫn trông cậy, v́ Chúa là Đấng thành tín,
Chúa không để chúng con bị thử thách qúa sức chịu đựng,
nhưng cùng với cơn thử thách, Chúa cũng mở sẵn lối thoát,
để chúng con có sức chịu đựng.
Vây con xin xưng ra điều con biết về con,
và cũng xin xưng cả điều con không biết về con.
V́ điều con biết về con,
con chỉ biết được nhờ Chúa soi sáng mà thôi;
c̣n điều con không biết về con,
th́ con vẫn chẳng biết cho đến khi
sự tối tăm của con thrở thành ánh sáng chính ngọ
trước nhan thánh Chúa.

 

 

 

• • •

 

 

 
         

 

Đồng Hành | Trang Chính | Tu Đức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tài LiệuNối Kết | Mục Lục |